Filosofian illat, syksy 2008; Tampere

Filosofian illat Metsossa
Syksy 2008

Teemana:
MUSIIKKI

Musiikki on tärkeimpiä ihmisten itseilmaisun, esteettisen nautinnon ja yhdessäolon muotoja niin arjessa kuin juhlassakin. Kuuloaistin kautta välittyvän mielihyvän tuottajana sillä on perustavanlaatuinen asema yksilön kokemuksessa ja äänellisessä maailmasuhteessa. Toisaalta se on mittavasti yhteiskuntiin vaikuttanut ja nykyään vuolaita rahavirtoja liikutteleva kulttuuri-ilmiö. Näissä molemmissa ulottuvuuksissaan se on myös askarruttanut filosofiaa ja lukuisia filosofeja kiihkeitä kiistojakin nostattaen. Musiikille onkin ominaista, että kullakin meistä tuntuu olevan siitä oma mielipiteensä – ja musiikkimakuun suhtaudutaan usein intohimoisesti. Filosofian illoissa pohditaan, mitä musiikki on, miten se koetaan, miten sitä on älyllisesti ja filosofisesti tarkasteltu, mitä se on historiallisesti merkinnyt ja miten se nykypäivässä vaikuttaa.

Kuluvana vuonna juhlistetaan suomalaisen musiikkikirjastotoiminnan 50-vuotista historiaa. Tampereella on erityistä aihetta muistamiseen, koska ensimmäinen musiikkiosasto perustettiin juuri täällä.

Maanantaisin pääkirjasto Metsossa ls. 1 klo 18:00.

Ma 15.9. klo 18.00, ls. 1
Juha Torvinen, FT, musiikintutkija (Helsingin yliopisto): 
”Mitä filosofoitavaa musiikissa voi olla?”

Ma 13.10. klo 18.00, ls. 1
Jukka Sarjala, musiikin kulttuurihistorian dosentti (Turun yliopisto):
”Antautuminen ja tulkitseminen – musiikin ristiriidasta”

Ma 17.11. klo 18.00, ls. 1
Markku Roinila, FT, filosofian tutkija (Helsingin yliopisto):
”Harmoninen ristiriita”


Puheenjohtajana Tuukka Tomperi.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.

Ks.
http://www.tampere.fi/kirjasto/tiedotus/kalenteri.htm