Hannes Nykänen: "Conscience and Collective Pressure", Forskarseminarium i filosofi, ÅA

Filosofiska institutionens forskarseminarium, Åbo Akademi
The Research Seminar at the Philosophy Department, Åbo Akademi University

Tid: Måndag 8.9.2007 kl. 18-20
Plats: Auditorium Westermarck, Arken (C), Fabriksgatan 2, Åbo

 Hannes Nykänen:  Conscience and Collective Pressure

Texten finns nu tillgänglig på våra hemsidor!
The text is now available on our website!
http://www.abo.fi/fak/hf/filosofi/index.php?p=fsemi&l=sv

Välkomna!
Welcome!