ANTIIKIN HISTORIAN LABYRINTTI; 12 avointa luentotilaisuutta Helsingissä 9.9.-12.10.

ANTIIKIN HISTORIAN LABYRINTTI

Luentosarja Herman Gummeruksen muistoksi
Mvs. Prof. Björn Forsén ja Dos. Antero Tammisto

Antiikin historiasta kiinnostuneille tarkoitetun Antiikin historian 
labyrintti -kurssin tavoitteena on esitellä antiikin historian 
tutkimusta ja sen laaja-alaisuudesta johtuvia monipuolisia 
mahdollisuuksia. Kurssin luennoitsijoina toimivat Helsingin yliopiston 
Historian laitoksella tutkijauransa aloittaneet tutkijat, jotka 
luennoivat omasta tutkimuksestaan.
Aihepiirien laaja kirjo antiikin Kreikan asutushistoriasta filosofian 
historiaan ja Rooman ja Pompejin rakennushistoriasta 
myöhäisroomalaiseen taidehistoriaan esittelee samalla metodisesti 
opettavaisena pidetyn antiikin historian eri menetelmiä ja antiikin 
historian tutkimuksessa korostuvia lähdekriittisiä ongelmia.

Kurssin järjestämisellä muistetaan Helsingin yliopiston Historian 
laitoksen historian professorina 1933-47 toimineen Herman Gummeruksen 
(1877-1948) työtä antiikin historian tutkijana ja sen perintöä 
Historian laitoksella. Gummerus on ensimmäisiä suomalaisia 
kansainväliseen maineeseen nousseita antiikintutkijoita. Gummeruksen 
talous- ja sosiaalihistoriallinen tutkimusote on vaikuttanut 
puolestaan Helsingin yliopiston yleisen historian professorina 1960-81 
toimineen Jaakko Suolahden ja hänen oppilaidensa tutkimuksen ja 
opetuksen välityksellä. Näistä tunnetuin on kurssilla luennoiva, 
Oxfordin yliopiston professorina toiminut Margareta Steinby.

Kurssin ohjelmaan on sisällytetty myös toisen kansainvälisesti 
tunnetun suomalaisen antiikintutkijan, Prof. Paavo Castrénin esitelmä 
Klassillis-filologisen yhdistyksen kokouksessa ti 14.10.2008 (klo 18) 
hänen vuosina 2002-07 johtamansa Helsingin yliopiston Pompeji 
-projektin tutkimustyöstä.

Ti 9.9. Björn Forsén & Antero Tammisto, Johdanto: Herman Gummerus ja 
suomalainen antiikin historian tutkimus

To 11.9. Björn Forsén, Kreikkalaista asutushistoriaa

Ti 16.9. Juha Sihvola, Kreikan filosofiasta

To 18.9. Agneta Ahlqvist, Katakomber, konst och kvinnor

Ti 23.9. Maijastina Kahlos, Toiseus roomalaisessa maailmassa

To 25.9. Joonas Sipilä, Rooman keisariajan sotavoimat ja hallintohistoria

Ti 30.9. Katariina Mustakallio, Uskonto ja sukupuoli Roomassa

To 2.10. Marja-Leena Hänninen, Jokapäiväistä elämää Roomassa

Ti 7.10. Margareta Steinby, Kuka päätti ikuisen Rooman rakennusprojekteista?

To 9.10. Ville Vuolanto, Perhehistoriaa myöhäisantiikin Roomassa

Ti 14.10. Paavo Castrén, Pompeji-projektin ensimmäisen kauden tilinpäätös
Huom. paikka ja aika: HY päärakennuksen uusi puoli (Fabianink. 33) 
sali 15, klo 18 Klassillis-filologisen yhdistyksen kokous.

To 16.10. Antero Tammisto, Miksi Pompeji on tutkimuskohteena ikuinen kaupunki?

12 luentotilaisuutta, tiistaisin ja torstaisin klo 16-18 Helsingin 
yliopiston Historian laitoksella (Unioninkatu 38 A, 2. kerros) salissa 
U38 A 205 paitsi ti 14.10. klo 18 HY:n päärakennuksen uuden puolen 
(Fabianink. 33) sali 15.