Translating Hegel: The Phenomenology of Spirit and Modern Philosophy; Conference at the Goethe Institut

Translating Hegel:

The Phenomenology of Spirit and Modern Philosophy


Conference at the Goethe Institute, Stockholm

September 5-7, 2008
 

What is the place of Hegel's philosophy, in particular, his main work, The Phenomenology of Spirit, in contemporary thought? Should we "translate" the concepts of German Idealism - subject, substance, spirit, negativity, to name but a few - into modern terms, and if so, which terms would be the most relevant: phenomenology, deconstruction, critical theory, analytical philosophy? Or does such a translation in fact amount to a flattening of historical depth, a foreshortening of perspective that deprives thought of its productive distance and difference in relation to the present? Could "translating" in fact be taken as something other than a mere transposition of one vocabulary into another, i.e., can it allow for a kind of transformation of both the present and the past?

 

The conference brings together eminent Hegel scholars from Germany, the U.S., France, Finland, and Sweden, and is taking place on the occasion of the publication of the first Swedish translation of Hegel's Phenomenology of Spirit, by Brian Manning Delaney and Sven-Olov Wallenstein, to be

published by Thales.
 

Friday

 

6:00 p.m. - 7:00 p.m.

On Hegel's Claim that Self-Consciousness is 'Desire in General' ('Begierde überhaupt')

Robert Pippin (Chicago)

 

Saturday


10:00 - 11:00

The Self-Consciousness of Consciousness Walter Jaeschke (Bochum) 

11:00 - 12:00

Hegel's Theory of Freedom Terry Pinkard (Georgetown)

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

From Finite Thinking to Infinite Spirit: How to Encounter Hegel after Heidegger's Translation?

Susanna Lindberg (Helsinki) 

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Hegel's Phenomenology of Spirit: Some Problems and Perspectives

Carl-Göran Heidegren (Lund)

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

The Place of Art in the Phenomenology

Sven-Olov Wallenstein (Stockholm) 

 

Sunday


10:00-11:00

Understanding as Translation: How to Read Hegel's Phenomenology of  Spirit

Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig) 

11:00-12:00

From Gewissheit to Infinity

Staffan Carlshamre (Stockholm)

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

Hegel and Exposure

Victoria Fareld (Gothenburg) 

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Title to be announced

Brian Manning Delaney (Stockholm)

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

French Losses in Translating Hegel: A Heuristic Benefit?

Jean-Pierre Lefebvre (Paris) 

 

Sponsored by the Goethe Institute, Instituto Cervantes, Södertörn University College, the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen), and the Swedish Hegel Society.

 

Free admission. The number of seats is limited. In order to guarantee a place, please email:

hegel (at) stockholm.goethe.org

 

Goethe-Institut, Bryggargatan 12 A, Stockholm.

Metro: T-centralen

Map: http://tinyurl.com/562tbh

----------------------------------------------------------

 

Att översätta Hegel

Andens fenomenologi och den moderna filosofin

 

Symposium på Goethe-Institutet, Stockholm

5-7 september, 2008

 

Vilken plats har Hegels filosofi, och hans huvudverk Andens fenomenologi, i det samtida tänkandet? Ska vi "översätta" den tyska idealismens begrepp - subjekt, substans, ande, negativitet, för att bara nämna några - till en modern vokabulär, och vilken är i så fall den mest relevanta: fenomenologi, dekonstruktion, kritisk teori, analytisk filosofi? Eller innebär ett sådant översättande en förlust av historiskt djup och perspektiv som berövar tänkandet dess produktiva avstånd och skillnad i förhållande till nuet? Kan "översättande" uppfattas på ett annat sätt än som att överföra en vokabulär till en annan, kan det möjliggöra en förvandling både av nuet och det förflutna?


Konferensen sammanför framstående Hegelforskare från Tyskland, USA, Frankrike, Finland och Sverige, och organiseras i samband med publikationen av den första svenska översättningen av Andens fenomenologi, av Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein, som publiceras på

Thales.
 

Fredag

18.00-19.00

On Hegel's Claim that Self-Consciousness is 'Desire in General' ('Begierde überhaupt')

Robert Pippin (Chicago)

 

Lördag 

10.00-11.00

The Self-Consciousness of Consciousness

Walter Jaeschke (Bochum)

11.00-12.00

Hegel's Theory of Freedom

Terry Pinkard (Georgetown)

13.00-14.00

From Finite Thinking to Infinite Spirit: How to Encounter Hegel after Heidegger's Translation?

Susanna Lindberg (Helsinki)

14.00-15.00

Hegel's Phenomenology of Spirit: Some Problems and Perspectives

Carl-Göran Heidegren (Lund)

15.30-16.30

The Place of Art in the Phenomenology

Sven-Olov Wallenstein (Stockholm)

 

Söndag

10.00-11.00

Understanding as Translation: How to Read Hegel's Phenomenology of  Spirit

Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig)

11.00-12.00

From Gewissheit to Infinity

Staffan Carlshamre (Stockholm)

13.00-14.00

Hegel and Exposure

Victoria Fareld (Göteborg)

14.00-15.00

Title to be announced

Brian Manning Delaney (Stockholm)

15.30-16.30

French Losses in Translating Hegel: A Heuristic Benefit?

Jean-Pierre Lefebvre (Paris)

 

Med stöd av Goethe-Institutet, Instituto Cervantes, Södertörns högskola, Östersjöstiftelsen och Svenska Hegelsällskapet.

 

Språk: engelska. Fritt inträde. Obs: antalet platser är begränsat, för garanterad plats anmäl er på

hegel (at) stockholm.goethe.org

 

Goethe-Institutet, Bryggargatan 12A, Stockholm.

Tunnelbana T-centralen

Karta: http://tinyurl.com/562tbh