Johtajan toimi Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi johtajan
toimen Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa. Toimi täytetään
1.8.2009 alkaen kolmeksi vuodeksi. Säätiön hallitus voi perustellusta
syystä pidentää johtajan toimikautta viiteen vuoteen.

Johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää instituutin tutkimus- ja
opetustoimintaa, johon kuuluu oman tutkimuksen lisäksi työryhmän
kokoaminen tieteellisten kurssien osanottajista.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelon lisäksi yksityiskohtainen
toimintasuunnitelma sekä tutkimuksen ja muun tieteellisen toiminnan että
opetuksen osalta ja toimintasuunnitelmaa tukeva rahoitussuunnitelma (ml.
ulkopuolinen rahoitus). Hakijoita pyydetään laatimaan myös suunnitelma
instituutin tieteellisen toiminnan kehittämisestä johtajakauden aikana.

Valintaperusteina ovat toimintasuunnitelman tieteellinen taso ja
soveltuvuus instituutin tieteellisen toiminnan vahvistamiseen, hakijan
tieteelliset ja opetukselliset ansiot, hallinnollinen kokemus ja
yhteistyökyky, toimintaympäristön ja instituutin toiminnan tuntemus,
tutkimuskontaktit sekä kielitaito.

Hakijalta edellytetään Suomen kansalaisuutta, dosentin pätevyyttä
jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla, joihin kuuluvat
erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen
ja kulttuurin tutkimus ja taiteiden tutkimus. Lisäksi edellytetään hyvää
suomen, ruotsin, englannin ja italian kielen taitoa.

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja, prof. Juha
Sihvola (juha.sihvola (ät) helsinki.fi, p. 09 1912 3456) sekä säätiön
asiamies, dos. Kalle Korhonen (korhonen (ät) irfrome.org, p. 050 576
2355).
 
Hakemukset on toimitettava 26.9.2008 klo 16 mennessä asiamiehelle
mielellään sähköisessä muodossa (postios. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,
00170 Helsinki). Hakemuksia ei palauteta.

-----
Kalle Korhonen
Säätiön Institutum Romanum Finlandiae asiamies
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
p. +358 50 576 2355
www.irfrome.org