Ontologia ja epistemologia 1600- ja 1700-lukujen filosofiassa; 22.8., Turku

ONTOLOGIA JA EPISTEMOLOGIA 1600- JA 1700-LUKUJEN FILOSOFIASSA

Seminaari Turun yliopistossa 22.8.2008
Filosofian laitos, Sh 150

OHJELMA
Klo 10–10.45
Markku Leppäkoski (Stockholms universitet): Mitä oli ontologia - Kantilla ja ennen epistemologiaa

10.45–11.30
Toni Kannisto (TaY): Kant ja metafysiikan transsendentaaliset illuusiot

11.45–12.30
Olli Koistinen (TY): Intuitiosta ja ymmärryksestä Kantilla

13.30–14.15
Ville Paukkonen (HY): Berkeley ja tieto itsestä

14.15–15
Kreeta Ranki (TY): Hume ja eläinten ajattelua koskeva tieto

15.30–16.15
Jani Hakkarainen (TaY): Humen argumentti olioita sinänsä vastaan

16.15–17
Hemmo Laiho (TY): Representaation ja kognition käsitteestä Kantilla