Korpo filosofidag 1.8.2008: programändring!

OBS! Programändring!

Folkets Bildningsförbund arrangerar
Korpo Filosofidag den 1.8.2008
Plats: Restaurang Rumar Strand, Korpo

Tema: ”Människovärdet”

Program
Fredag 1.8.08

kl. 16 – 17.30
Inledare: Jurist Leo Hertzberg, Helsingfors
Tema: Med-lidande

kl.17.45 – 19.15
Inledare: Professor emeritus, Lars D. Eriksson, Helsingfors
Tema: Tortyr, terroristbekämpning, humanitär intervention – och människorättigheter

kl. 19.30 – 21.00
Inledare: filosof Kate Larson, Uppsala universitet
Tema: "Det finns något heligt i varje människa"

 Kl. 21 – samtalen fortsätter under fria former

Med hänvisning till undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” påstår den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. Enligt henne har den globala poolen av slavar ökat i takt med att nya demokratier uppstått. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar. Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss? De här frågorna är givetvis också förknippade med frågan om vad det överhuvudtaget innebär att vara människa? Hur återspeglar sig vår tillhörighet till människosläktet i vår erfarenhet och i våra förhållningssätt?
 
Fritt inträde!               
Alla intresserade välkomma!
 
Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor  - Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200 www.rumarstrand.com
På förfrågningar svarar Christina Joelsson tel.+442 779 798, Ulla Lundqvist +358 50 466 2474 eller Nikolai Enckell +358 40 757 9159, email: fbf @ kaapeli.fi

Bekanta er gärna med vår hemsida www.fbf.kaapeli.fi!