Senior Lecturer Positions: Animal Ethics, Environmental- and Bioethics (SLU, Sweden)

Bioethics at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU
Our use of animals and nature includes many ethical questions. SLU, a member of the Network for Research Ethics and Bioethics (NRB), aims to strengthen education and research in bioethics and will therefore employ two senior lecturers, one in Environmental- and bioethics and one in Animal ethics.

Senior Lecturer Position in Animal Ethics
More information [pdf] >

Senior Lecturer Position in Environmental- and Bioethics
More information [pdf] >


SLU satsar på bioetik         
Människans nyttjande av djur och natur rymmer många etiska frågeställningar. SLU, som är med i Nätverk för forsknings- och bioetik, vill stärka undervisning och forskning i bioetik och söker därför två lektorer, en i Miljö- och bioetik och en i Djuretik.

Universitetslektor i djuretik  
Mer information [pdf] >

Universitetslektor i miljö- och bioetik
Mer information [pdf] >