SFY:n kollokvio: "Maailma"; 12.-13.1.2009, Jyväskylä; CFP

CALL FOR PAPERS

Suomen Filosofinen Yhdistys ry. järjestää 12.-13.1.2009 Jyväskylän
yliopistossa perinteisen "yhden sanan kollokvion", jonka teemana on tällä
kertaa MAAILMA. Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään
myös tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Yhtä esitelmää
varten on varattu aikaa 30 minuuttia (keskusteluineen). Kollokvio rakentuu
kahdesta rinnakkaisesta sessiosta.

Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia maailmaan liittyviä
teemoja:

-       Maailmankuvat ja maailmankatsomukset
-       Maailman kategorisoiminen (metafysiikka) ja sen kritisoiminen
-       Globaali ja globalisoituva maailma
-       Elämismaailma ja merkitysmaailma
-       Filosofinen kosmologia
-       Maailma 1, maailma 2 ja maailma 3

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin
400 sanan (yhden sivun) abstraktia 30.9.2008 mennessä. Tarjotut abstraktit
arvioidaan. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään Henna Seinälälle
(osoite: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto; sähköposti: hpsein (at) cc.jyu.fi).

Hyvää kesää toivottaen

Järjestelytoimikunta
Jussi Kotkavirta, Olli-Pekka Moisio, Sami Pihlström ja Henna Seinälä

********************

CALL FOR PAPERS

Filosofiska Föreningen i Finland rf. ordnar vid Jyväskylä universitet
12.-13.1.2009 sitt traditionella ettords-kollokvium. Temat för denna gång
är på finska MAAILMA. Förutom de inbjudna föredragen inbjuder vi också
andra att komma med förslag till föredrag, på svenska eller finska. För
varje föredrag, inklusive diskussion, reserveras 30 minuter. Kollokviet
består av två parallella sessioner.

Föredragen i kollokviet kan handla med bl.a. följande problem:

- Världsbilder och världsåskådningar
- Kategorisering av världen (metafysik) och kritik
- Den globala och globaliserande världen
- Livsvärlden och betydelsevärlden
- Filosofisk kosmologi
- Värld 1, värld 2 och värld 3

De som är intresserade av att hålla föredrag ombeds skicka en titel och
ett abstrakt på ca 400 ord (1 sida) senast 30.9.2008. Titel och abstrakt
kan skickas till Henna Seinälä (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto; e-post: hpsein (at) cc.jyu.fi).

Vänliga hälsningar för sommaren,

Arrangörskommittéen
Jussi Kotkavirta, Olli-Pekka Moisio, Sami Pihlström och Henna Seinälä