Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter priskonkurranse / Nordic Journal of Human Rights prize competition

Invitasjon / Invitation

Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter har etablert en priskonkurranse i anledning sitt 25 års jubileum, og den beste artikkelen i 2008 belønnes med 1.000 Euro. Tidsskriftet er i dag Nordens ledende forum for analyser, debatt og faginformasjon om menneskerettigheter, og er rangert som nivå 2 av Universitets- og høskolerådet. Tidsskriftet er flerfaglig, med bidrag på skandinaviske språk og engelsk. Mer informasjon finner du på http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/mr

Nordic Journal of Human Rights celebrates its 25th anniversary with a prize competition, and the best article in 2008 will be honoured with 1.000 Euro. The journal is today the leading Nordic forum for human rights analysis, debate, and information. It is multi-disciplinary with contributions in English and Scandinavian languages. The journal aspires to maintain an advanced level on its contents, and all articles are peer reviewed. Read more at http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/mr/guidelines.html


Med vennlig hilsen / Sincerely yours,
Njål Høstmælingen, editor

Norsk senter for menneskerettigheter/
Norwegian Centre for Human Rights
PO Box 6706 St Olavs plass, N-0130 Oslo
Besøksadresse/visiting address: Universitetsgt 22-24
Tel: +47 22 84 20 64, +47 91 16 25 66