Artikkeli "Väri" julkaistu LOGOS-ensyklopediassa

Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu värien filosofiaa käsittelevä artikkeli "Väri". Kirjoittaja on Valtteri Arstila Turun yliopistosta.