Mediafilosofia; 28.5.2008, Turku

Keskiviikkona 28.5.2008 klo:18.30 alkaen järjestää Eetos kustantamansa
kirjan In medias res: Hakuja mediafilosofiaan tiimoilta julkaisu- ja
keskusteluillan alustajina elokuvatutkimuksen prof. Jukka Sihvonen ja kirjan
toimittajista Olli-Jukka Jokisaari. Paikkana Ravintola Old Bank 28.5. klo: 18.30 alkaen

Tervetuloa!


Tietoa teoksesta:


In medias res: Hakuja mediafilosofiaan.
Toim. Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka, Pasi Väliaho
Turku: Eetos. 2008. 276 s. ISBN 978-952-99461-5-0. (nid.)


Viimeistään viime vuosisadan alkupuolelta lähtien useat filosofit ovat
ottaneet median muodossa tai toisessa yhteiskunnallisten voimien tarkastelun
lakipisteeksi. Toisaalta filosofiaa on aina tehty annetuissa
mediaesteettisissä ja -teknologisissa välityksissä, jolloin filosofia ei
lähtökohtaisestikaan ole irrallinen "mediaympäristöistään".

 

In medias res: hakuja mediafilosofiaan pyrkii yhtäältä hahmottamaan
kriittisesti nykypäivän mediamaailmaan liittyviä yhteiskunnallisia,
poliittisia ja eettisiä kysymyksiä. Teoksessa paneudutaan muun muassa
kommunikaation luonteeseen ja halun virtojen kanavointiin
kulutusyhteiskunnissa, toisen kokemuksen mahdollisuuteen audiovisuaalisissa
medioissa sekä teknologian, estetiikan ja politiikan suhteisiin.

 

Toisaalta In medias res kysyy myös filosofisen ajattelun suhdetta sen
mediaalisiin sidoksiin ja lähestyy mediaa ajattelemaan pakottavana
tapahtumana. Samalla teoksessa lavennetaan perinteistä median käsitettä ja
osoitetaan, kuinka median ajatteleminen on kaikkea muuta kuin selvä ja
yksinuottinen tehtävä. Teoksessa "media" kattaa yhtä hyvin niin antiikin
kreikkalaisten kirjaimet, televisiolähetykset kuin tietoverkotkin.

Teos sisältää artikkeleita suomalaisilta median ja visuaalisen kulttuurin
tutkijoilta sekä ulkomaalaisilta mediateoreetikoilta.

 

Toimittajat:

 

Olli-Jukka Jokisaari toimii apurahatutkijana ja lukion lehtorina. Hänen
kiinnostuksensa kohteena ovat kasvatuksen ja teknologian suhteeseen
liittyvät kysymykset, joita hän on tutkimusartikkeleiden puitteissa
käsitellyt.

 

Jussi Parikka, FT, työskentelee Englannissa, Anglia Ruskin yliopistossa,
Cambridgessa. Parikka on lisäksi tutkija Turun yliopiston International
Institute for Popular Culturessa (IIPC). Hän on julkaissut teokset Koneoppi
(2004) ja Digital Contagions (2007). Hänen tämänhetkiset
tutkimusintressinsä liittyvät biologian ja mediateorian yhteyksiin,
media-arkeologiaan sekä digitaalisen verkostokulttuurin politiikkaan.

 

Pasi Väliaho, FT, on tutkija mediatutkimuksen oppiaineessa Turun
yliopistossa. Hän on julkaissut useita artikkeleita erityisesti
audiovisuaalisten medioiden teorian, filosofian, historian ja estetiikan
alueilta. Väliahon väitöskirja The Moving Image: Gesture and Logos
circa 1900 (2007) keskittyy liikkuvan kuvan syntyyn 1900-luvun
taitteessa ja tapahtuneisiin muutoksiin kehollisessa olemassaolossa sekä ajattelun muodostelmissa.

Teoksen sisältö:

1. Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka & Pasi Väliaho:* *"*In medias res *-
johdanto"

2. Tarmo Malmberg: "Mediafilosofia filosofian ja mediatutkimuksen välillä"

3. Friedrich Kittler: "Luku ja numero"

4. Pasi Väliaho: "Salama ja hetki - ajatella kuvin"

5. Taru Elfving: "Puhuteltuna, todistajana - Eija-Liisa Ahtilan
videoinstallaatiot ja vuoropuhelun tila"

6. Janne Vanhanen: "Uskollinen äänentoisto? - Huomioita äänitteen
olemuksesta"

7. Jussi Parikka: "Ajattelun ja aistimisen virityksiä: media-arkeologia ja
tulemisen problematiikka"

8. Jukka Sihvonen: "Halu, spektaakkeli ja tulemisen muodot"

9. Mika Elo: "Walter Benjaminin mediaestetiikan erannoista: luovien
politiikkaan"

10. Olli-Jukka Jokisaari: "Günther Anders mediafilosofina"

11. Konrad Paul Liessmann: "Yhdistää, ymmärtää, hämmentyä: Joistakin
viestinnän aporioista ilmoitusteknologioiden aikakaudella"

Tiedustelut ja arvostelukappaleet:
Olli-Jukka Jokisaari
puh. 041-534 4476
sähköposti: jokisaari (at) gmail.com

Kirjan tilaukset: eetos-til (at) lists.utu.fi Hinta: 20 EUR / Jäsenille 15 EUR.


Vuonna 2004 perustettu Eetos on yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää,
tukea ja edistää monitieteellistä ja kriittistä humanistisen alan toimintaa
ja tutkimusta. Eetos-yhdistyksen toiminnallisena lähtökohtana on asettua
tieteen, taiteen ja filosofian solmukohtiin. Yhdistys myös julkaisee
kirjallisuutta sekä järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.