Haluatko opiskella filosofiaa?

Filosofian pääaineopinnot voidaan Suomessa suorittaa kuudessa eri yliopistossa:

Helsingin yliopisto (Humanistinen tiedekunta, suomeksi ja ruotsiksi)
Joensuun yliopisto (Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta)
Jyväskylän yliopisto (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
Tampereen yliopisto (Humanistinen tiedekunta)
Turun yliopisto (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
Åbo Akademi (Humanistiska fakulteten, vain ruotsiksi)

Helsingin yliopisto (Hakuaika päättynyt 16.5.2008.)

Hakuohjeet: http://www.helsinki.fi/hum/opiskelijavalinnat/
Filosofian laitoksen omat sivut: http://www.helsinki.fi/filosofia/filo/filo.htm

Joensuun yliopisto (Hakuaika päättynyt 30.4.2008.)

Hakuohjeet: http://yliopisto.joensuu.fi/oikeustieteet/opiskelu/opiskval/opval.html
Filosofian oppiaineen omat sivut: http://yliopisto.joensuu.fi/oikeustieteet/valikko/index_1_1.html

Jyväskylän yliopisto (Hakuaika päättynyt 30.4.2008.)

Hakuohjeet: http://www.jyu.fi/ytk/opiskelijavalinta
Filosofian oppiaineen omat sivut: http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/fil/

Tampereen yliopisto (Hakuaika päättynyt 15.5.2008.)

Hakuohjeet:  http://www.uta.fi/opiskelu/valinta/perusteet/hum/
Filosofian oppiaineen omat sivut: http://www.uta.fi/laitokset/historia/sivut/index.html

Turun yliopisto (Hakuaika päättynyt 30.4.2008.)

Hakuohjeet: http://www.soc.utu.fi/opiskelijavalinta/index.html
Filosofian laitoksen omat sivut: http://www.soc.utu.fi/laitokset/filosofia/index.html

Åbo Akademi (Hakuaika päättyy 30.5.2008.)
Linkit toisessa tiedotteessa: Vill du studera filosofi på svenska i Finland?