Väitös Eino Kailan ja Erik Ahlmanin filosofiakäsityksistä ja suomalaisen filosofian identiteetistä; 23. 5., Tampereen yliopisto

FL Mikko Leinosen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Tieteellinen ajattelu ja filosofian rikkaruohot. Filosofian identiteetistä suomalaisen filosofian ongelmana ja filosofiakäsitykset Eino Kailan ja Erik Ahlmanin tuotannossa (Scientific Thinking and Weeds of Philosophy. The Identity of Philosophy as a problem of Finnish Philosophy and the Conceptions of Philosophy in the Output of Eino Kaila and Erik Ahlman)

tarkastetaan 23.5.2008 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.


Vastaväittäjänä on dosentti Mikko Salmela (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.
 
Koko väitöstiedote täällä:
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2008045.html