Vill du studera filosofi på svenska i Finland?

Huvudämnesstudier i filosofi på svenska kan i Finland bedrivas vid två universitet: vid Åbo Akademi (Humanistiska fakulteten) och Helsingfors universitet (Humanistiska fakulteten).

 

Helsingfors universitet:

ansökningstiden går ut onsdagen den 16.5.2008 kl. 16.15.

Ansökningsanvisningar:

http://www.helsinki.fi/hum/svenska/urvalet/index.htm

Om urvalsprovet i filosofi:

http://www.helsinki.fi/hum/svenska/urvalet/urvalsproven/amne/filosofi.htm

Läroämnet filosofis sidor:

http://www.helsinki.fi/filosofia/filo/sfilo.htm

 

Åbo Akademi:

ansökningstiden går ut 30.5.2008 kl. 16.15.

Ansökningsanvisningar:

https://www.abo.fi/student/hfantagningsvillkor

Om urvalsprovet i filosofi (inkl. förhandstexter):

http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/index.php?p=tostudy&l=sv

Allmän ansökningsguide:

https://www.abo.fi/student/ansokningsforfarandekandidat 


Öppna Universitetet erbjuder kurser i filosofi på svenska på många orter i Finland:

http://www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/peramne#fce133db-505e-4383-aeb6-0c136a4b5994