Korpo Filosofidagar 1-2.8.2008, tema: "Människovärdet"

Folkets Bildningsförbund arrangerar

Korpo Filosofidagar den 1-2.8.2008
Tema: ”Människovärdet”
Plats: Restaurang Rumar Strand, Korpo

Program
Fredag 1.8.08
kl. 17 - 19 Inledare: Jurist Leo Hertzberg, Helsingfors
Tema: Med-lidande

kl.19 - 21 Inledare: Professor emeritus, Lars D. Emeritus, Helsingfors
Tema: Tortyr, terroristbekämpning, humanitär intervention – och
människorättigheter

kl. 21- samtalen fortsätter under fria former

Lördag 2.8.08
kl. 12 - 14 Inledare: filosof Jan-Ivar Lindén, Heidelberg
(rubrik meddelas senare)

kl. 14 Inledare: filosof Kate Larson, Uppsala universitet
(rubrik meddelas senare)

I undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” upptäckte den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. I takt med att nya demokratier uppstått har den globala poolen av slavar ökat. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar? Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss?

Fritt inträde Alla intresserade välkomma.

Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor:
Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200
http://www.rumarstrand.com

På förfrågningar svarar Christina Joelsson tel.+442 779 798, Ulla
Lundqvist +358 50 466 2474 eller Nikolai Enckell +358 40 757 9159
Bekanta er gärna med vår hemsida! http://www.fbf.kaapeli.fi
E-mail: fbf @ kaapeli.fi