Wedbergföreläsningarna i filosofi; Peter Singer, "Global Poverty: What are our obligations?"

WEDBERGFÖRELÄSNINGARNA I FILOSOFI, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Peter Singer
Ira W. DeCamp Professor of Bioethics, Princeton University
Laureate Professor, University of Melbourne

Global Poverty: What Are Our Obligations?
Den tredje serien av Wedbergföreläsningarna hålls av professor Peter
Singer (Princeton & Melbourne) den 26-30 maj kl 14-16 i hörsal D 8 och D
9 (Södra husen) över ämnet "Global Poverty: What Are Our Obligations?".
Kommentatorer är Gustaf Arrhenius, Eva Asplund, Folke Tersman och
Torbjörn Tännsjö.

Föreläsning I: The Moral Challenge
(26/5 kl 14-16, D 8, kommentator Tännsjö)

Föreläsning II: Human Nature and What We Can Do About It
(27/5 kl 14-16, D 8, kommentator Tersman)

Föreläsning III: Can We Help the Poor? Are We Harming Them?
(28/5 kl 14-16, D 8, kommentator Asplund)

Föreläsning IV: The Demandingness of Morality
(30/5 kl 14-16, D 9, kommentator Arrhenius)


Wedbergföreläsningarna är instiftade till minne av Anders Wedberg (1913-1978). Han var Stockholms universitets förste professor i teoretisk filosofi. Han kallades 1949 till en nyinrättad professur i ämnet vid dåvarande Stockholms högskola, och kvarstod på denna post till sin pensionering 1975 vid vad som då hade blivit Stockholms universitet. När han tillträdde professuren hade han under lång tid varit docent vid Stockholms högskola. Det var en utnämning som han fått redan 1937, då han disputerade vid högskolan efter att tidigare ha studerat i Uppsala för bland annat Axel Hägerström. Under  åren 1939-43 vistades han i USA där han studerade vid Princeton och Harvard och undervisade vid Cornell University.
         Anders Wedbergs fackfilosofiskt mest betydande arbete är hans bok Plato´s Philosophy of Mathematics, som kom ut 1955 och omtrycktes 1977. Hans allmänt mest inflytelserika verk är dock hans filosofihistoria i tre band, Filosofins historia, som gavs ut av Bonniers under åren 1958-1966. Det översattes även till engelska och gavs ut av Oxford University Press 1982-84. Verket har nyligen (2003-04) utgivits på nytt av Bokförlaget Thales. Wedbergs filosofihistoria introducerade ett åtminstone i Sverige nytt sätt att skriva filosofins historia med tonvikt på försök att tolka och analysera tidigare tänkares filosofiska idéer med hjälp av dagens filosofi och dess metodarsenal.
        Både genom sina skrifter och genom sitt sätt att undervisa bidrog Wedberg i hög grad till en omorientering av svensk filosofi i mer systematisk och analytisk riktning.