Islamilainen estetiikka / Islamic aesthetics; symposium; 27.–28.10.2008, Helsinki; CFP

Call for papers: Islamilainen estetiikka / Islamic aesthetics
27.–28.10. 2008, Helsinki, Tieteiden talo

Suomen Estetiikan Seura ja Suomen Itämainen Seura järjestävät islamilaista estetiikkaa käsittelevän tieteellisen seminaarin Helsingissä 27.–28.10. lokakuuta 2008.

Seminaarissa käsitellään islamilaisen maailman esteettistä ajattelua ja sen ilmenemistä taiteissa ja taiteenteorioissa. Pyrkimyksenä on suhteuttaa taiteet ja estetiikka islamilaiseen maailmankuvaan, uskontoon ja arvojärjestelmää. Mikä on taiteiden ja esteettisten arvojen rooli maailmankuvan artikuloimisessa, vakiinnuttamisessa ja muutoksessa? Missä määrin esteettiset arvot ovat kulttuurisidonnaisia ja miten ne toisaalta tavoittavat yleisinhimillisiä arvoja? Seminaarin pääpaino on klassisessa arabialaisessa kulttuurissa, mutta lisäksi voidaan käsitellä muuta islamilaista kulttuuriperintöä ja nykypäivän ilmiöitä.

Seminaarin pääpuhujat ovat professori Robert Hillenbrand (Edinburghin yliopisto) sekä Dr. Lale Behzadi (Göttingen yliopisto). Professori Hillenbrand on islamilaisen taiteen johtavia asiantuntijoita (www.arthistory.ed.ac.uk/Contacts/Profile/RHillenbrand.htm). Dr. Behzadi puolestaan on arabialaisen kirjallisuudentutkimuksen nouseva kyky, joka tutkii klassista kirjallisuutta teorialähtöisesti (www.uni-goettingen.de/de/66132.html). Pääpuhujien lisäksi kuullaan suomalaisten islamintutkijoiden ja estetiikan tutkijoiden alustuksia.

Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan on varattu aikaa muutamalle tarjotulle esitelmälle. Esitelmien abstraktit pyydetään lähettämään 10.6. mennessä joko Suomen Estetiikan Seuran sihteerille Saara Hacklinille, , tai Suomen Itämaisen Seuran sihteerille Saana Tepolle, . Abstraktin tulee sisältää esitelmänpitäjän nimi ja yhteystiedot, esitelmän otsikko ja kieli (suomi tai englanti) sekä korkeintaan 300 sanan kuvaus esitelmästä. Hyväksymisestä/hylkäämisestä ilmoitetaan 30.6. mennessä.

Järjestäjien puolesta,

Pauline von Bonsdorff Jaakko Hämeen-Anttila

**

Call for papers: Islamic aesthetics
October 27th – 28th 2008, Helsinki, Finland

The Finnish Society for Aesthetics and The Finnish Oriental Society organise a seminar on Islamic aesthetics in Helsinki 27th – 28th October 2008.

The seminar addresses the aesthetic thinking of the Islamic world and its appearance in the arts and in theories of art. The aim is to study the arts and aesthetics in relation to the Islamic worldview, religion and system of values. What is the role of arts and aesthetics in articulating and stabilizing a worldview and what, on the other hand, is their role with respect to cultural change? To what extent are aesthetic values culture-specific vs. universal? The main emphasis of the seminar is on classic Arabic culture, but in addition other Islamic traditions and contemporary phenomena can be brought to discussion.

The keynote speakers of the seminar are professor Robert Hillenbrand (University of Edinburgh), a leading expert on Islamic art (www.arthistory.ed.ac.uk/Contacts/Profile/RHillenbrand.htm) and Dr. Lale Behzadi (University of Goettingen), who is a rising talent of Arabic literary research, addressing it from a theoretical viewpoint (www.uni-goettingen.de/de/66132.html). In addition to the keynote speakers there will be presentations of Finnish researchers from the fields of Islamic studies and aesthetics.

The organisers welcome proposals for papers. The deadline for abstracts is June 10th and abstracts should be sent either to Saara Hacklin, secretary of The Finnish Society for Aesthetics, , or to Saana Teppo, secretary of the Finnish Oriental Society, . The abstract should include the name of the presenter, the title of the presentation and an abstract of approximately 300 words. Notification of acceptance/rejection will be sent by June 30th.
On behalf of the organisers,

Pauline von Bonsdorff Jaakko Hämeen-Anttila