Haetaan työntekijää / EFS ry, niin & näin

Haetaan työntekijää 

Työtehtävä: 
niin & näin -lehden ja Eurooppalaisen filosofian seuran myyntityön ja toimistoasioiden hoitaminen. Työnkuvasta neuvotellaan haastateltavien paikanhakijoiden kanssa. 

Työnantaja: 
Eurooppalaisen filosofian seura ry / Filosofinen aikakauslehti niin & näin 

Ajalle: 
Joko toistaiseksi tai määräaikaisena vuoden 2008 loppuun asti, työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla. 
Työsuhde alkaa kahden kuukauden koeajalla, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. 
 
Paikka: 
Työntekijä voi sijoittua joko Helsinkiin tai Tampereelle. 
  
Palkkaus: 
Työ on osapäivä- tai kokopäivätyö, työnkuvasta ja työmäärästä riippuen. Palkkaus minimissään 1 100 euroa/kk. Lopullinen palkkataso määräytyy työntekijän kokemuksen, pätevyyden, työsuhteen kokonaisuuden ja neuvotteluiden perusteella. 
  
Työn sisältö: 
Lehden, sen kustantaman kirjasarjan ja taustayhdistyksen myyntityö, taloudenhoito ja käytännön asioiden toimittaminen. Ennen kaikkea työ sisältää lehden tilaajarekisterin ylläpitoa ja tilaus- ja irtonumeromyyntiä, julkaisujen myyntiä, postituksia, verkkokaupan ylläpitoa sekä taloushallinnon tehtäviä (laskujen maksu ja laskutus ymv.). Työmäärän kausittaisesta vaihtelusta ja työntekijän ajankäytöstä riippuen työhön voi kuulua myös lehden, kirjasarjan ja Filosofia.fi-verkkoportaalin toimitustyötä. 
Koska työhön kuuluu postimyynti, myyntitilaisuuksien järjestäminen ja varaston ylläpito, työntekijältä edellytetään oman auton käyttöä. Auton käytön kustannukset korvataan. 
Työ tapahtuu pääasiassa kotoa käsin. Työnantaja tarjoaa työvälineet (koneet, ohjelmistot) ja korvaa työstä syntyvät kulut. 
Hakijoille katsotaan eduksi vastaava aikaisempi työkokemus sekä taloushallinnon osaaminen (tilinpito ymv.). 

Hakemus lähetetään vapaamuotoisena ja sen yhteyteen on liitettävä CV, ansioluettelo tai vastaava selvitys. Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai kirjeitse. Hakemukseen on merkittävä kaikki hakijan yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Hakijoiden määrästä riippuen hakijoita voidaan aluksi haastatella myös puhelimitse. 
Päätös pyritään tekemään nopeasti hakuajan päätyttyä ja hakijalta toivotaan mahdollisuutta aloittaa työt välittömästi päätöksen jälkeen.

Sähköisten hakemusten on oltava perillä viimeistään maanantaina 14. 4. 2008. (Postitse lähetettyjen hakemusten tapauksessa postileiman päiväys 14.4. riittää). 
 
Tiedustelut: 

pt. Jarkko S. Tuusvuori
040 – 735 87 68
jarkkostuusvuori (at) hotmail.com
tai
pt. Tere Vadén
050 – 527 79 13
paatoimittaja (at) netn.fi

Hakemusten lähetysosoitteet:

E-mail 
toimitus@netn.fi 
  
Postiosoite
Eurooppalaisen filosofian seura ry 
niin & näin -lehti 
PL 730 
33101 Tampere