Synteesi, estetiikan erikoisnumero; CFP

Call for papers:
Synteesin estetiikan erikoisnumero 2008 – Taide, totuus,
todellisuus


Synteesin ensi vuoden estetiikan erikoisnumeron teema on taiteen suhde
totuuteen ja todellisuuteen. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana
esimerkiksi useat kuvataiteilijat ovat palanneet esittävään ilmaisuun. On
puhuttu uudesta realismista. Kirjallisuuden ja elokuvan tutkimuksessa
puhutaan maagisesta realismista. Kysymys ei luonnollisesti rajoitu vain
yhteen tai kahteen taiteenlajiin, vaan koskee yhtä lailla kaikkia. Kysymys
on myös yksi estetiikan perinteisimmistä kysymyksistä, josta on väitelty
vähintään Platonista alkaen.

Totuus ja todellisuus ovat 2000-luvulla paljon monimutkaisempia kysymyksiä kuin Platonin aikaan. Monien mielestä perinteinen käsitys yhdestä yhtenäisestä maailmasta ja yhdestä totuudesta on murtunut. Mutta jos ei ole yhteistä totuutta ja todellisuutta, mistä taideteos tai tieteellinen teoria sitten oikein sanovat jotakin? Miten kysymys mimesiksestä kytkeytyy tähän? Mistä taide on esitys? Kenen totuus paljastuu – vai paljastuuko se?
Viimeaikaisessa tutkimuksessa on korostunut voimakkaasti taiteilijan ja
tutkijan eettinen vastuu. Mutta mitä eettinen vastuu merkitsee, jos sitä ei
ole mahdollista arvioida todellisuutta ja totuutta vasten?

Näitä ja samankaltaisia kysymyksiä kutsumme filosofit, esteetikot ja taiteen
ja kulttuurin tutkijat pohtimaan Synteesin ensi vuoden estetiikan
erikoisnumerossa. Tarjoa mahdollisimman viimeisteltyä käsikirjoitustasi
15.5.2008 mennessä (HUOM! pidennetty aika) osoitteeseen
martta.heikkila (at) helsinki.fi. Kirjoitusten pituuden yläraja on noin 20 sivua
rivivälillä 1,5. Lehti toimitetaan referee-periaatteella, eli tarjotut
artikkelit arvioidaan anonyymisti. Lehden toimittavat Martta Heikkilä ja
Risto Pitkänen.

http://www.estetiikka.fi/