Filocafé; Ulrika Björk: "Simone de Beauvoir och åldrandets främmande ansikte"

Filocaféer under våren 2008


Filocafé om åldrande på söndag 30.3:

Filosofen Ulrika Björk: "Simone de Beauvoir och åldrandets främmande ansikte"

Tid och plats: klockan 17-19 på Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8.

Filocafé är ett forum som erbjuder möjlighet till seriösa filosofiska diskussioner om livet, samhället och universum i en icke-akademisk miljö.
Inledningarna är på svenska men finska och engelska inslag välkomnas i
diskussionen. Man får också bara lyssna...

Övriga filocaféer under våren:

13.4 Akademiforskaren, sociologen Sirpa Wrede: "Äldreomsorg och värdighet"

27.4 Filosofen Jens Silfvast: "Ett samhälleligt perspektiv på åldrande"
(Obs! söndagen 27.4, inte 29.4 som tidigare meddelat)

Fritt inträde. Hjärtligt välkomna!

Interbaas rf. och Nora Hämäläinen