Kurssi Kriittisellä korkeakoululla: Elämänkoulu

Kurssi Kriittisellä korkeakoululla huhtikuussa

Elämänkoulu - rakkaus ja kriisit

la 19.4. (klo 10.30 - 15.30) ja
su 20.4. (klo 9.30 - 15.30)
Albertinkatu 27 a B 12

Opettajana dosentti Simo Skinnari

Kuinka elämän kriisejä voi oppia kohtaamaan, ja kuinka itsen tiedostamisessa
voi kehittyä? Dosentti Simo Skinnarin vetämässä kaksipäiväisessä
seminaarissa paneudutaan ihmistä koskeviin peruskysymyksiin sekä ihmisen
elämäntaidollisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Käsiteltäviä teemoja mm.:
- Kuka minä olen?
- Elänkö ajassa vai ikuisuudessa?
- Missä minuuteni sijaitsee?
- Miten dogmeista vapaa kristillisyys liittyy minuuteeni?
- Miten löytää oma "perikuvansa"?
- Mitä on vapaus? Mitä rakkaus?
- Miten voimme kriisien kautta kehittyä ihmisinä?
- Miten löytää elämänkoulussa oma henkilökohtainen oppimissuunnitelmansa?
 
Kurssi soveltuu sekä aiemmin Simo Skinnarin kursseille osallistuneille että
kaikille aiheesta kiinnostuneille eri-ikäisille ihmisille.
Ks. myös www.simoskinnari.fi
 
Kurssin hinta on 70 EUR.
Ilmoittautumiset 10.4. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle.
 

"... Entä puheet ikuisesta kadotuksesta tai ikuisesta autuudesta?  Tässä
kohtaa oikeudenmukaisuuden tuntoni pistää vastaan. Ei kukaan meistä ole niin hyvä, että ansaitsisi ikuisen autuuden, kukaan ei myöskään ole niin paha,
että ansaitsisi ikuisen kärsimyksen. Elämän on siis oltava ikuisuudessa
sijaitseva koulu, jonka päämääränä kajastaa "jumalankuvankaltaisuus" tai
vapaus, veljeys ja tasa-arvo tai rakkaus. Nämä kaikki tarkoittanevat samoja
asioita, ovat rinnakkaisluokkien oppimistavoitteita."
(Ote Simo Skinnarin Huhtikuussa 2008 ilmestyvän teoksen Elämänkoulu
alkusanoista)


***
Yhteystiedot:

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info@kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi