Filocaféer under våren 2008

Filocaféer under våren 20082.3 Filosofen Bernt Österman: "Merlene Ottey och åldrandets filosofi"

16.3 Författaren Birgitta Boucht: "Förr blev man gammal. Nu byter man logo.
Är åldrandet förhandlingsbart?"

30.3 Meddelas senare

13.4 Akademiforskaren, sociologen Sirpa Wrede: "Äldreomsorg och värdighet"

29.4 Filosofen Jens Silfvast: "Ett samhälleligt perspektiv på åldrande"


Platsen och tiden är Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8, klockan 17-19.
Fritt inträde. Inledningarna är svenskspråkiga men finska och engelska
inlägg välkomnas i diskussionen.


Hjärtligt välkomna önskar er

Interbaas rf.
i samarbete med Kriittinen korkeakoulu