Yhteiskuntaeettisen seuran teemaillat, kevät 2008; Helsinki

Yhteiskuntaeettisen seuran teemaillat
 
Yhteiskuntaeettisen seuran teemaillat järjestetään Helsingissä,
Mechelininkadulla olevassa Kirjataivas-kirjakaupassa (Mechelininkatu 15) klo
17.00-19.00. Ilmoittautumista ei tarvita, vaan iltoihin on vapaa pääsy.

Ohjelma keväälle 2008:
www.yhteiskuntaetiikka.net

 
Teemaillat

Ti 11.3. Luottamus ja sosiaalinen pääoma: analyyttisiä näkökulmia
Tutkija Floora Ruokonen

Ti 15.4. Työpaikkakiusaaminen – filosofisia näkökulmia
Sari Ahonen ja Jens Silfvast
 
 
Lisätietoja teemailloista
 
Ti 11.3 Luottamus ja sosiaalinen pääoma: analyyttisiä näkökulmia

Luottamus on kiinnostanut filosofeja ja yhteiskuntatieteilijöitä viime
vuosikymmeninä etenkin siksi, että sen on katsottu olevan tärkeä osa niin
sanottua sosiaalista pääomaa. Sosiaalisella pääomalla puolestaan viitataan
tekijöihin, jotka edesauttavat jonkin yhteisön toiminnan sujuvuutta ja
voivat täten toimia esimerkiksi kilpailuvalttina kansainvälisillä
markkinoilla. Luottamus on kuitenkin vaikeasti hahmotettava ilmiö. Sen
ominaisuuksiin kuuluu muunmuassa se, että se tuntuu katoavan sieltä, missä
sitä pyritään aktiivisesti luomaan.

Esitelmässä tarkastellaan erilaisia luottamuksen määritelmiä sosiaalisen
pääoman käsitteen näkökulmasta. Tarkoitus on osoittaa, että hyvin kattavat,
normatiivisesti neutraalit määritelmät eivät tavoita luottamuksen ja
sosiaalisen pääoman yhteyttä siksi, että ne sallivat myös yhteisön kannalta
epätoivottavien ilmiöiden kutsumisen luottamukseksi, kun taas hyvin kapeat,
luottamuksen yhteyttä hyväntahtoisuuteen korostavat määritelmät jättävät
ulkopuolelleen sosiaalisen pääoman kannalta keskeisiä ilmiöitä. Esitelmässä
ehdotetaan, että luottamuksen ja vastuullisuuden käsitteiden yhteyttä
korostava luottamusmääritelmä on edellisiä parempi vaihtoehto silloin kun
halutaan ymmärtää luottamuksen merkitystä sosiaalisena pääomana.

Alustajana on Helsingin yliopiston tutkija Floora Ruokonen
 
 
Ti 15.4. Työpaikkakiusaaminen – filosofisia näkökulmia

Suomalainen työelämä on melkoisen haasteen edessä, kun suuret ikäluokat
jäävät eläkkeelle. Mistä saada korvaavaa työvoimaa ja miten säilyttää
työpaikkojen vetovoimaisuus? Tutkimusten mukaan tällä hetkellä suomalaisilla työpaikoilla voidaan huonosti. Työpaikkakiusaaminen on yleistä.

Tällä keskustelukerralla lähestytään työpaikkakiusaamista filosofisesta
näkökulmasta ja etsitään vastausta kysymyksiin, mitä on kiusaaminen, onko
työyhteisö aito yhteisö, miten sisäpiiriajattelu toimii työpaikoilla, onko
persoona muutakin kuin myyntiartikkeli ja millainen on ihannetyöntekijä.

Illan alustajina toimivat Sari Ahonen ja Jens Silfvast.© Yhteiskuntaeettinen seura ry