Synteesin estetiikan erikoisnumero 2008 – Taide, totuus, todellisuus

Call for papers: Synteesin estetiikan erikoisnumero 2008 – Taide, totuus, todellisuus

Synteesin ensi vuoden estetiikan erikoisnumeron teema on taiteen suhde totuuteen ja todellisuuteen. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana esimerkiksi useat kuvataiteilijat ovat palanneet esittävään ilmaisuun. On puhuttu uudesta realismista. Kirjallisuuden ja elokuvan tutkimuksessa puhutaan maagisesta realismista. Kysymys ei luonnollisesti rajoitu vain yhteen tai kahteen taiteenlajiin, vaan koskee yhtä lailla kaikkia. Kysymys on myös yksi estetiikan perinteisimmistä kysymyksistä, josta on väitelty vähintään Platonista alkaen.

Totuus ja todellisuus ovat 2000-luvulla paljon monimutkaisempia kysymyksiä kuin Platonin aikaan. Monien mielestä perinteinen käsitys yhdestä yhtenäisestä maailmasta ja yhdestä totuudesta on murtunut. Mutta jos ei ole yhteistä totuutta ja todellisuutta, mistä taideteos tai tieteellinen teoria sitten oikein sanovat jotakin? Miten kysymys mimesiksestä kytkeytyy tähän? Mistä taide on esitys? Kenen totuus paljastuu – vai paljastuuko se? Viimeaikaisessa tutkimuksessa on korostunut voimakkaasti taiteilijan ja tutkijan eettinen vastuu. Mutta mitä eettinen vastuu merkitsee, jos sitä ei ole mahdollista arvioida todellisuutta ja totuutta vasten?

Näitä ja samankaltaisia kysymyksiä kutsumme filosofit, esteetikot ja taiteen ja kulttuurin tutkijat pohtimaan Synteesin ensi vuoden estetiikan erikoisnumerossa. Tarjoa mahdollisimman viimeisteltyä käsikirjoitustasi 1.5.2008 mennessä osoitteeseen . Kirjoitusten pituuden yläraja on noin 20 sivua rivivälillä 1,5. Lehti toimitetaan referee-periaatteella, eli tarjotut artikkelit arvioidaan anonyymisti. Lehden toimittavat Martta Heikkilä ja Risto Pitkänen.

http://www.estetiikka.fi/