Kurser i filosofi vid Öppna universitetet våren 2008: Åbo, Åland, Pedersöre

Kurser på högskolenivå i filosofi och livsåskådningslära som är öppna för allmänheten ordnas i vår på Åland, i Åbo och i Pedersöre. Estetik, moralfilosofi och filosofins historia. Kurserna kräver förhandsanmälan.

Läs mera på
http://web.abo.fi/fc/opu/amne/fil/Filkurservt08.htm