Filosofian illat, kevät 2008; Tampere

Filosofian illat Metsossa

Kevät 2008

Teemana: Lapset ja lapsuus

Pedagogi ja feministi Ellen Key nimesi täsmälleen vuonna 1900 ilmestyneen kirjansa otsikossa 1900-luvun ”lapsuuden vuosisadaksi”. Nimityksen taustalla oli ajatus, että aika oli vihdoin kypsä lasten ja lapsuuden erityisluonteen tunnistamiselle. Päättynyt vuosisata toikin mukanaan ainakin lapsuutta käsittelevän puheen, instituutioiden ja asiantuntijoiden määrän valtavan lisääntymisen esimerkiksi yleisen oppivelvollisuuden, päivähoidon ja lapsipsykologian muodossa. Miten lienee 2000-luvun laita?
 
Filosofian illoissa pohditaan lapsia ja lapsuutta eri näkökulmista. Alustajina ovat filosofiaa lapsille -menetelmän suomalainen asiantuntija, aiheesta hiljattain väitellyt Hannu Juuso (väitöskirja Child, Philosophy and Education), filosofista praktiikkaa tutkinut Antti Mattila, joka on mm. suomentanut kirjan Filosofisia keskusteluja lasten kanssa ja kirjoittanut kirjan Näkökulman vaihtamisen taito, lasten ja nuorten poliittista sosialisaatiota tutkiva Tuukka Tomperi (mm. oppikirjat Dialogi tiedosta ja maailmankuvista sekä Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä), sekä kasvatusta aikalaiskriittisesti tarkasteleva professori Veli-Matti Värri, jonka väitöskirja Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään on suomalaisen kasvatusfilosofian ja -etiikan perusteoksia.


Ma 11.2. klo 18.00, ls. 1
KT Hannu Juuso: ”Filosofiaa lapsille”

Ma 17.3. klo 18.00, ls. 1
LT, lääkäri, filosofi Antti Mattila: ”Filosofia, lapset ja näkökulman vaihtamisen taito”

Ma 14.4. klo 18.00, ls. 1
Tutkija Tuukka Tomperi: ”Lasten ja nuorten yhteiskuntakäsitykset: poliittista sosialisaatiota ja kansalaiskasvatusta”

Ma 12.5. klo 18.00, ls. 1
Professori Veli-Matti Värri: ”Lapsen arvo ja kasvatuksen merkitys hyödyn maailmassa”

Puheenjohtajana Tuukka Tomperi.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.