Tiedeakatemian 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa; seminaari Teologia ja varhaismoderni filosofia 7.-9.2.; Helsinki

Suomalaisen Tiedeakatemian 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluva seminaari Teologia ja varhaismoderni filosofia 7.-9.2. on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin luentosalissa, Fabianinkatu 24 A, pohjakerros. Esitelmät ovat englanninkielisiä.

Seminaari käsittelee uskonnollisen perinteen ja filosofian kohtaamista 1500- ja 1600-lukujen Euroopassa. Tuo aikakausi on Euroopan aatehistorian kannalta tärkeä, sillä silloin muotoutuivat nykyistä Eurooppaa määrittävät kansallisvaltiot ja tunnustukselliset kirkkokunnat. Näiden syntyessä tulivat ajankohtaisiksi myös kysymykset suvaitsevaisuudesta ja ajatuksen sekä omantunnon vapaudesta. Ohjelma löytyy Filosofia-portaalin kalenterista sekä sivulta http://www.acadsci.fi/100v/liitteet/1201157844_earlymodern2008.pdf

Torstaina 7. 2. (klo 16.00 -19.00)  esitelmät käsittelevät katolisen teologian ja filosofian vuorovaikutusta Trenton kirkolliskokouksen (1545-1563) jälkeisenä aikana. Tällöin esimerkiksi jesuiittaveljestö vaikutti voimakkaasti eurooppalaiseen sivistykseen.

Perjantaina 8.2. (9.15 - 18.30) aamupäivä painottuu protestanttisen Euroopan filosofian ja teologian käsityksiin. Reformaatio korosti kansanopetuksen ja yliopistojen merkitystä. Se uudisti filosofian opetusta, mutta myös jatkoi omintakeisella tavalla keskiajan aristotelismin perinteitä. Iltapäivällä tarkastellaan varhaismodernien filosofien käsityksiä ilmoitetuista uskonnollisista totuuksista. Tällöin Descartesin ja Leibnizin luoma uusi tieteellinen metodiikka asetti uskonnon uudenlaiseen asemaan.

Lauantaina (9.2. 9.15 - 17.00) aamupäivän sessio paneutuu skeptisimin ja suvaitsevaisuuden sekä nousevan luonnontieteen kysymyksiin. Iltapäivän päätösistunto jatkaa ilmoitettujen totuuksien aihepiiriä, tällä kertaa painottuen muun muassa Berkeleyn ja Hobbesin ajatteluun.


Juhlavuoden koko ohjelma löytyy  Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilta http://www.acadsci.fi/100v/prog.php

Lehdistötiedotus: Eila Karhu puh. 050-550 3046 tai 040-568 0225, sähköposti eila.karhu (a) acadsci.fi tai eila.karhu (a) netsonic.fi