Filosofia ja kieli; 14.2., Tampere

Tampereen yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos sekä Historiatieteen ja filosofian laitos järjestävät yhteisen tutkijatapaamisen
 
FILOSOFIA JA KIELI
 
14.2.2008
 
Paikka: PINNI B 3107
 
9.25 Seminaarin avaus (Leila Haaparanta, Jukka Havu)
 
9.30 Leila Haaparanta: Logiikan, kielen ja ontologian suhteet 1900-luvun alun filosofiassa
10.00 Ilmari Kortelainen: Bertrand Russellin kielikäsitys ja sen kritiikki
10.30 Carita Klippi: Kielellisesti eletty tila
 
11.00 - 11.15   Tauko
 
11.15 Timo Vuorio: Mitä oli 'kielellinen käänne' filosofiassa?
11.45 Antti Keskinen: Kielitiedon käsite filosofiassa
12.15 Tommi Nieminen: Systemismi vai atomismi? Kaksi tapaa tarkastella kielen kokonaisontologiaa
 
12.45-13.45     Lounastauko
 
PINNI B 3116
 
13.45 Jukka Havu: Tapahtumien ontologiaa kielitypologian valossa
14.15 Kari Hiltula: Kielitieteellisiä näkökohtia konnektionistisista kielenoppimismalleista
14.45 Sami Syrjämäki: Käsitteen merkitysulottuvuudet
15.15 Tommi Wallenius: Elämän kieli ja maailman kieli: Michel Henryn kielifilosofiasta
 
15.45 - 16.00   Tauko
 
16.00 Jukka Mikkonen: Kuinka kaunokirjallisia maailmoja luodaan?
16.30 Elina Hietaranta: Etiikka ja estetiikka runouden kielessä
17.00 Kirsti Ekonen: Kieli, luovuus ja subjektius: gendernäkökulma venäläisen
varhaismodernismin estetiikkaan
 
17.30- 17.45    Tauko
 
17.45 Joose Järvenkylä: Wittgensteinin perustametaforat
18.15 Tapani Laine: 1920-luvun pietarilainen filosofis-lingvistinen ajattelu