SFY:n Usko-kollokvio, päivitetty ohjelma

Suomen Filosofisen Yhdistyksen USKO-kollokvio 7.–8.1.2008

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Kruununhaka, Helsinki


Maanantai 7.1.

I: sali 505 puheenjohtajana: Ilkka Niiniluoto
10.00–10.15 Ilkka Niiniluoto: Avaussanat
10.15–11.00 Jaana Hallamaa: Mitä etiikassa pitää uskoa?

kahvitauko

II A: sali 505 puheenjohtajana: Markus Lammenranta
11.30–12.15 Sara Heinämaa: Uskomus ja luottamus: kolme tulkintaa maailmavarmuuden rakenteesta
12.15–13.00 Leila Haaparanta ja Heikki J. Koskinen: Luottamus, epäusko ja epäilevä usko

II B: sali 309 puheenjohtajana: Pilvi Toppinen
11.30–12.15 Heta Aleksandra Gylling: Uskonto, valta ja sensuuri
12.15–13.00 Juha Räikkä: Loukkaako kaikkitietävä Jumala kansalaisten yksityisyyden suojaa?

lounastauko

III A: sali 505 puheenjohtajana: Ahti-Veikko Pietarinen
14.00–14.45 Veikko Rantala: Uskomusten syistä
14.45–15.30 Ilkka Niiniluoto: Uskomuksen asteet
15.30–16.00 Ilpo Halonen: Knowledge and Belief: 50 vuotta myöhemmin

III B: sali 309 puheenjohtajana: Jussi Backman
HUOM: Vesa Oittinen on perunut
14.00–14.30 Jussi Kotkavirta: Usko ja valtamerellinen kokemus
14.30–15.00 Mikko Lahtinen: Lapsen uskosta uskoon yhteiskunnassa – J.V. Snellmanin uskontokritiikkiä
15.00–15.30 Olli-Pekka Moisio: Karl Marxin uskontokritiikistä
15.30–16.00 -

III C: sali 312 puheenjohtajana: Tomi Kokkonen
14.00–14.30 Tapio Puolimatka: Usko ja sen kumoajat
14.30–15.00 Arto Siitonen: Uskottavuudesta
15.00–15.30 Jani Hakkarainen: Agrippan argumentti ja perusteet uskoa
15.30–16.00 Jarmo Pulkkinen: Usko vs. järki moraalisen tiedon lähteenä: Christian Wolff ja teologit

kahvitauko

IV A: sali 505 puheenjohtajana: Teemu Toppinen
16.30–17.00 Markus Lammenranta: Rationaalisuus ja uskonnolliset erimielisyydet
17.00–17.30 Arto Laitinen: Voiko ryhmillä olla uskomuksia?
17.30–18.00 Jari Palomäki: Näen sen, mutten usko – Cantor ja kontinuumin ongelma

IV B: sali 309 puheenjohtajana: Elina Nurmi
16.30–17.00 Ahti-Veikko Pietarinen: Muodostaminen ja muokkaaminen
17.00–17.30 Raul Hakli: Uskomuksista ja muista doksastisista tiloista
17.30–18.00 Tuomo Aho: Uskomistilojen identiteetistä

IV C: sali 312 puheenjohtajana: Sami  Pihlström
16.30–17.00 Ilmari Kortelainen: Uskomuksen kohteet Russellilla
17.00–17.30 Henrik Rydenfelt: Kaksi pragmatismia? William James ja uskomisen käytännölliset seuraamukset
17.30–18.00 Timo Vuorio: Rorty, pragmatismi ja uskonto

19.00 illallinenTiistai 8.1.

I: sali 505 puheenjohtajana: Sami Pihlström
10.15-11.00 Olli Koistinen: Usko ja tieto Kantin filosofiassa

kahvitauko

II A: sali 505 puheenjohtajana: Leila Haaparanta
11.30–12.15 Pauliina Remes: Uskomuksiin ja sieluntiloihin sitoutuminen antiikin filosofiassa
12.15–13.00 Taneli Kukkonen: Uskomusasenteen muodostuminen arabialaisessa ajattelussa

II B: sali 309 puheenjohtajana: Hanne Appelqvist
11.30–12.15 Timo Koistinen: Uskonnollisten uskomusten filosofisesta arvioinnista
12.15–13.00 Seppo Sajama: Hyvässä uskossa

lounastauko

III A: sali 505 puheenjohtajana: Ahti-Veikko Pietarinen
14.00–14.30 Panu Raatikainen: Mitä uskomukset ovat?
14.30–15.00 Jussi Jylkkä: Uskomusten rooli Fodorin käsiteteoriassa
15.00–15.30 Jussi Haukioja: Uskomussisällöt ja sosiaalinen ympäristö
15.30–16.00 Teemu Toppinen: Metaetiikka ja kaksi uskomuksen käsitettä

III B: sali 309 puheenjohtajana: Ilpo Halonen
14.00–14.30 Eero Salmenkivi: Jumala ja looginen välttämättömyys
14.30–15.00 Aku Visala: Usko ja sen selitykset
15.00–15.30 Tomi Kokkonen: Uskonnon evoluutio sosiokulttuurisena organismina
15.30–16.00 Heikki V. Kirjavainen: Singulaaritermi ’Jumala’ ja logiikka

III C: sali 312 puheenjohtajana: Pauliina Remes
14.00–14.30 Sami Pihlström & Heikki A. Kovalainen: Etiikka, usko, metafysiikka
14.30–15.00 Toni Kannisto: Kant uskon ja tiedon suhteesta
15.00–15.30 Nora Hämäläinen: Religiösa ramverk och etiska teorier – två vägar till det etiska livet?
15.30–16.00 Bernt Österman: Vad vi kan lära oss av religiös musik

kahvitauko

IV A: sali 505 puheenjohtajana: Jussi Haukioja
16.30–17.00 Hanne Appelqvist: Wittgensteinin varhaisista uskonnollista uskoa koskevista huomautuksista
17.00–17.30 Joose Järvenkylä: Skeptiset uskomukset ja idea kolmesta Wittgensteinista
17.30–18.00 Susanne Uusitalo: Uskomusten rooli tahdonheikkoutta ilmentävissä teoissa ja addiktiivisissa teoissa

IV B: sali 309 puheenjohtajana: Virpi Lehtinen
16.30–17.00 Tommi Wallenius: Ilmeneminen ja usko – fenomenologian ja uskonnon suhteesta Michel Henrylla
17.00–17.30 Joona Taipale: Usko ja todellisuus
17.30–18.00 Jari Kaukua: Luonnontieteellinen teismin kritiikki ja uskonnollisen puheen referenssi

IV C: sali 312 puheenjohtajana: Heta Aleksandra Gylling
16.30–17.00 Pilvi Toppinen: Demokraattinen tasavertaisuus ja uskonnollisen neutraaliuden ongelma
17.00–17.30 Annamari Vitikainen: Monikulttuurinen politiikka ja valittujen uskomusten haaste
17.30–18.00 Jaakko Kuosmanen: Uskonnolliset yhteisöt liberaalissa yhteiskunnassa