Ympäristoestetiikan konferenssi; Koli

KUUDES KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖESTETIIKAN KONFERENSSI
KOLI, POHJOIS-KARJALA 11.-14.6.2007

Kiviluonto on samanaikaisesti kaunis ja karu, arkipäiväinen ja jylhä. Matkailijalle se tarjoaa unohtumattomia elämyksiä, taiteilijalle innoittavien näkymien lisäksi haasteellisen materiaalin ja teollisuudelle monipuolisen raaka-aineen.

Konferenssissa tarkastellaan kiveä ja kalliota monesta eri näkökulmasta.

Kotisivu: http://webit.pkky.fi/stoneconference/

 

OHJELMA

Luennot, retket ja taideosuus muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää tiedollisia ja elämyksellisiä aineksia.
Nelipäiväinen ohjelma koostuu kolmesta luentopäivästä ja niiden väliin sijoittuvasta retkipäivästä sekä tapahtumapaikoille toteutettavasta taiteesta.
Tarkempi ohjelma varmistuu maaliskuussa 2007.

Osallistumismaksu 300 € sisältää nelipäiväisen luento- ja taideohjelman,
ohjelmassa mainitut retket sekä lounaat ja iltapäiväkahvit.

Teemat ovat seuraavat:

11.6. Luonnonkivi ja kallioluonto
Geologisen historian tietäminen, yhtä lailla kuin kiven koostumuksen ja ominaisuuksien tunteminen, auttaa ymmärtämään ja arvostamaan kivimaisemia ja niiden erityisyyttä.
Kiviluontoa syntyy uutta tulivuorenpurkauksissa; maisema muuttuu kiven rapautumisen takia, ja kallioperää paljastuu eroosiossa ja veden alta.

12.6. RETKIPÄIVÄ: Kivi kaivannaisena ja ympäristön elementtinä
Retkellä tutustutaan kaivostoiminnan historiaan Outokummussa ja kiviteollisuuden nykyisyyteen vuolukivialueen louhoksilla, tuotantolaitoksilla ja näyttelyissä Juuassa. Lisäksi tutustutaan kiven ja kallion hallitsemaan Kolin kansallismaisemaan ja Luontokeskus Ukon näyttelyihin.

13.6. Kiven ja kallion monet käytöt
Kiviteollisuus jalostaa kiveä mitä erilaisimmiksi tuotteiksi. Kivi on rakennusmateriaali
ja monen teollisuudenhaaran tarvitsema raaka-aine.
Keskeinen menestys- ja kilpailutekijä on kivituotteiden muotoilu. Kiviluonto
sinänsä tarjoaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia retkeilijälle
ja matkailijalle.

14.6. Kiven ja kallion kulttuuriset merkitykset
Kiveen liittyy runsaasti uskomuksia ja myyttisiä kertomuksia sekä näiden mukaista kiven rituaalikäyttöä uhrikivinä, amuletteina ja hautakivinä.
Kiven pysyvyys tulee ilmi sellaisissa lujuutta ja turvallisuutta korostavissa sanonnoissa kuin kiveen kirjoitettu tai kalliolle rakennettu. Kulttuuriset mielikuvat – tiedon ohella – värittävät kiveen suhtautumista.

11. - 14.6. Taidekivi – kivitaide (taideosio)
Kivi on tärkeä elementti maisemansuunnittelussa ja puutarhataiteessa; kuvanveistäjälle se on perinteinen materiaali. Ympäristötaiteelliset ja kulttuurihistorialliset näyttelyt esittelevät kiven taidekäyttöä; nähtäville tulee myös kiveen liittyvää valokuva- ja videotaidetta. Esimerkkejä tarjotaan taiteen avulla tehtävistä maisemointi- ja ympäristönparannustöistä.

 

ILMOITTAUTUMINEN ja lisätiedot

Ilmoittautumiset 30.4.2007 mennessä
Pohjois-Karjalan Kesäyliopisto
Hankesihteeri Lisbe Svahn
Puh. 013 244 2540
Fax. 013 244 2299
e-mail:
Internet: www.pkky.fi/kesayliopisto