Åbo Akademin professuuri

Åbo Akademin hallintojohtaja Roger Broo on ehdottanut, että professori Lars Hertzbergin jäätyä eläkkeelle hänen professuuriaan ei enää täytettäisi. 

Asia on herättänyt keskustelua mm. HBL:n palstoilla, joissa ehdotukseen ovat ottaneet kantaa Hertzbergin itsensä lisäksi myös päätoimittaja Max Arhippainen, joka suhtautui Broonin esitykseen sympaattisesti. Viimeksi HBL:m Debatt -palstalla asiasta kirjoitti Olli Lagerspetz, joka argumentoi esitystä vastaan. 

Åbo Akademin hallinto jätti asiaa käsittelevässä kokouksessa esityksen pöydälle, mikä tarkoittaa, ettei sitä ole toistaiseksi ainakaan hylätty.


Yrsa Neuman
06.02.2007
ÅA:n hallitus käsittelee asiaa uudestaan 9.2.2007.
Aineen jatko-opiskelijat (n. 15) ovat varoittaneet rehtoria siitä, että he joutuvat jättämään laitosta rahoituksineen jollei professuurista päätetä myönteisesti heti, sillä nimitysmenettely kestää ainakin vuoden.
ÅA:n filosofian laitos (aine) tuo ÅA:lle enemmän rahaa kuin se käyttää, eli päätös olisi myös taloudellisesti epäviisas.
Kaikki tiedot ja luvut löytyvät ÅA:n filosofian kotisivuilta: http://www.abo.fi/fak/hf/filosofi