Presentation av filosofiportalen

En Finländsk Filosofisk Webbportal

Filosofiportalen har skapats av Eurooppalaisten filosofian seura ry (Sällskapet för europeisk filosofi rf) och den filosofiska tidskriften Niin & näin  i samarbete med ämnet filosofi vid Åbo Akademi, som står för den svenska delen av portalen.

Syftet med portalen är att erbjuda ett kontaktforum, att förmedla filosofirelaterad information, både aktuell och tidlös, liksom att på nätet arkivera material som stöder forskning, undervisning och  allmänt intresse i filosofi.

Finansiärer och samarbetspartners

Portalen som helhet har fått stöd av Jenny och Antti Wihuris fond (2005, 2006, 2007), Suomen kulttuurirahasto (2005, 2006), liksom Undervisningsministeriets program för informationssamhället (2006) och Konestiftelsen (2008). Den svenska delen har fått stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi (2007), Svenska Kulturfonden (2007, 2008, 2009), Otto A. Malms donationsfond (2007) och Konestiftelsen (2009).

Samarbetspartners är bland annat Åbo Akademis bibliotek, Filosofiska föreningen i Finland och de filosofiska institutionerna vid de finländska universiteten.

Finlands filosofihistoriska resurser

Ett av Filosofia.fi:s målsättningar är att introducera finlands filosofihistoria. Bland annat görs ett persongaller i över filosofer liksom ett arkiv med material  om Finlands filosofihistoria som är tillgängligt för alla över internet. Portalen omfattar många olika digitaliseringsprojekt. Av dem är det mest omfattande hittills digitaliseringen av gamla dissertationer från tiden för Den Kungliga Akademien i Åbo (1640-1828). Andra projekt har omfattat filosofers verk, ett fotogalleri, intervjuer och audiovisuellt material.

Vi söker fortgående mera material om Finlands filosofihistoria; fotografier, ljud- och bildinspelningar, intervjuer, betydelsefulla texter som är fria för publikation, tidigare opublicerade texter, litterära rariteter och motsvarande. Om du har sådant material och är intresserad av att göra dem tillgängliga, ta kontakt. Vi ger närmare anvisningar om postning, copyright mm. Materialet digitaliseras och originalen återbördas till innehavaren. Du kan ta kontakt antingen till portalens allmänna adress eller till arkisto(at)filosofia.fi, 040 568 2118 (Tuukka Tomperi) eller 040 721 4891 (Heikki Suominen) eller om det gäller specifikt material på svenska, 02-2154112, Yrsa Neuman, fifi(at)abo.fi.

Portalens upphovsmän och -kvinnor

Portalens huvudredaktör och projektchef är Tuukka Tomperi. Den svenska delens planerare och huvudredaktör är Yrsa Neuman.
Den andra finskspråkiga koordinatorn och huvudredaktören för Logos-encyklopedin är Sami Syrjämäki.
Från allra första början har redaktionen för den filosofiska tidskriften niin&näin stått  deltagit i planeringen och idékläckningen.
Det tekniska förverkligandet, dvs. programmeringen av webbsidorna har gjorts av andelslaget Viestintäverso, med Ville Aho som projektledare och Sami Sieranoja som ansvarig programmerare.
Den svenska filosofiska ordboken har i sin helhet gjorts av Martin Nybom och Göran Torrkulla.

En stor mängd människor har bidragit till portalen, däribland sakkunniga akademiker och skribenter praktikanter, ättlingar till viktiga personer inom Finlands filosofihistoria, andra relaterade projekt. Listan på enskilda personer och institutioner som bidragit finns här i listan "Tekijäluettelo".

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till dem och uttrycka vår glädje över allt det stöd som projektet Filosofia.fi fått genom allt från välvilja, digra arbetsinsatser, till pengar och små tips. För den svenska delen gäller det här särskilt Åbo Akademis bibliotek (för trevligt och givande samarbete), personal och studenter vid ämnet filosofi vid ÅA, Uppslagsverket Finland, Föreningen Granskaren: utgivaren av Finsk tidskrift ämnet ryska vid ÅA (för arbetsutrymme), Institutionen för psykologi vid ÅA (för benägen utlåning av skanner), Humanistiska biblioteket vid ÅA (särskilt Ann-Christine Erkkilä, för förtroendet med utlåning av ömtåligt material) och släkterna Lagerborg, särskilt genom Veronica Wirseen och släkten Ruin, särskilt Olof Ruin.