SFY:n kollokvio; abstraktien määräpäivä

Suomen Filosofinen Yhdistys ry. järjestää 8.-9.1.2007 Tampereen yliopistossa perinteisen "yhden sanan kollokvion", jonka teemana on tällä kertaa KUVA.

 

Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään myös tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Yhtä esitelmää varten on varattu aikaa 30 minuuttia (keskusteluineen). Kollokvio rakentuu kahdesta rinnakkaisesta sessiosta.

 

Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kuvaan liittyviä teemoja:
· taiteen filosofia
· kuvan havaitsemisen fenomenologia
· kielen kuvateoria, representaatio, metafysiikka kategoriateoriana
· ajattelun ja päättelyn kuvallisuus
· media ja kuva
· imaginaatio, skematismi, "ruumiin kuva" (body image)
· vertauskuvat

 

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 30.9.2006 mennessä. Tarjotut abstraktit arvioidaan.

 

Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään FT Timo Klemolalle (osoite: Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos, 33014 Tampereen yliopisto; sähköposti: ).


Järjestelytoimikunta:
Leila Haaparanta, Timo Klemola, Jussi Kotkavirta ja Sami Pihlström

 

 

Filosofiska Föreningen i Finland rf. ordnar vid Tammerfors universitet 8.-9.1.2007 sitt traditionella ettords-kollokvium. Temat för denna gång är på finska KUVA.

 

Förutom de inbjudna föredragen inbjuder vi också andra att komma med förslag till föredrag, på svenska eller finska. För varje föredrag, inklusive diskussion, reserveras 30 minuter. Kollokviet består av två parallella sessioner.

 

Föredragen i kollokviet kan handla med bl.a. de följande problem:
- konstfilosofi
- fenomenologin av bildupptäckning
- bildeorin av språket, representation, metafysiken som en kategoriteori
- bilder i tänkandet
- media och bild
- imagination, skematismen, "body image"
- jämförelse, metafor

 

De som är intresserade av att hålla föredrag ombeds skicka en titel och ett abstrakt på ca 400 ord (1 sida) senast 30.9.2006.

 

Titel och abstrakt kan skickas till Timo Klemola (Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos, 33014 Tampereen yliopisto; e-post: ).

 

Arrangörskommittéen:
Leila Haaparanta, Timo Klemola, Jussi Kotkavirta och Sami Pihlström