Tapahtumat syyskuulle 2015

RETHINKING REVOLUTION An International Symposium

September 25, 2015, University of Helsinki Tutkijakollegium (Fabianinkatu 24), room 136


The aim of the symposium is to investigate whether the idea of ‘revolution’ is still politically and theoretically useful today, and if so, what we should understand by it. By combining philosophical, historical and political perspectives on the topic, we aim to generate a broad discussion on the possibilities of social transformation in contemporary societies.

 

10.15:    Welcome (Johanna Oksala)

10.30- 12.30:  The Revolutionary Legacies of Kant and Arendt

Omri Boehm (New School for Social Research): ‘Kant on Enlightenment as Revolution’

Ulrika Björk (Södertörn University): ‘Hanna Arendt and the Revolutionary Moment’

12.30-14.00:  Lunch

14.00-16.00:  The Revolutionary Promises of Marxism, Feminism and Ecology

Cinzia Arruzza (New School for Social Research): ‘Conflictual Universality: A Feminist Perspective on Revolution’

Jason W. Moore (University of Umeå): ‘Revolutions: Social, Ecological or World-Ecological?’

16.00-16.30: Coffee

16.30-18.15:  Revolutionary Time

Kristian Klockars (University of Helsinki): ‘The Democratic Revolution, its Presence and Future’

Ari-Elmeri Hyvönen (University of Jyväskylä): ‘Revolutionary Spirit, Worldlessness, and Violence: Arendt, Badiou, and Zizek’

Juuso Tervo (Aalto University): ‘Corrosive Temporalities: Art and the Time of Revolution

 

Contact: Johanna Oksala (johanna.oksala at helsinki.fi) & Ulrika Björk (ulrika.bjork at sh.se)


Väitöstilaisuus/Disputation 18.9, 12:15
Åbo Akademi
Arken, Armfelt
Tehtaankatu 2/Fabriksgatan 2

FL Yrsa Neuman: Standing Before a Sentence. Moore's paradox and a perspective from within language
http://www.doria.fi/handle/10024/113681

Vastaväittelijä/Opponent: Kevin Cahill, Universitetet i Bergen
Kustos: Prof. Martin Gustafsson, Åbo Akademi

A renowned philosopher, professor Michael Devitt (City University of New York) will give a talk: "Justifying Scientific Realism". Mon 14.9.2015 14.15-16.00 Pinni B4115


http://www.uta.fi/yky/fil/ilmoitus.html?id=108793

Filosoficafé i Åbo hösten 2015


13.9 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi

Tema: "Vad är en kropp? Tankar om kroppens filosofi."

 

11.10 Filosof Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola (Stockholm)

Tema: ”Livet efter döden: Patocka, Derrida, Heidegger”

Synopsis:  Mot slutet av sitt liv skisserar den tjeckiske fenomenologen och människorättsaktivisten Jan Patocka på en text om ”Livet efter döden”. Han ställer sig där frågan om hur vi som sekulära filosofer kan tala om de dödas efter- eller kvarlevnad. Utifrån hans fråga visar jag hur tematiken har både en föregångare och en efterföljare i Heidegger och Derrida. Den förre talade om ett särskilt sätt att ”vara-med-de-döda” och den senare skisserade möjligheten av ”det spektralas/spökligas fenomenologi”. Framställningen är en del av en större studie under arbete, med den preliminära titeln: Being with the dead: burial, ancestrality, and the origin of historical consciousness”. Under måndagen presenteras ytterligare ett delkapitel, som berör anfäderskult vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi (Arken) kl. 18.

 

25.10 Journalist Fredrik Edin, kulturredatör på tidningen Arbetaren (Malmö)

Tema: "En partisk journalists bekännelser."

 

22.11 Teolog Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Lunds universitet

Tema: "Drömmen om en annan värld: Teologiska motiv inom samtida politisk filosofi."

Synopsis: Ett av de mer remarkabla dragen i det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets filosofi är det förnyade intresset för teologiska tankefigurer. Detta gäller i synnerhet den politiska filosofin som hämtar näring ur den visionär potential som ibland annat det bibliska arvet rymmer. Men utgångspunkt i sin nyligen publicerade studie Den gudomliga historien: Om profetism, messianism och andens utveckling diskuterar Jayne Svenungsson några av dessa utvecklingar. Med anknytning till tänkare som Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben och Alain Badiou belyser hon en debatt som återaktualiserar det bibliska arvets spann mellan utopiska risker och profetiska möjligheter – en debatt som också speglar filosofernas sinsemellan olika syn på lag, rättvisa och parlamentarismens möjligheter.

 

29.11 Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)

Tema: "Negerboll och nättroll."

Synopsis: Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill.

 

13.12 Historiker och författare Rasmus Fleischer, Stockholm

Tema: Meddelas senare. Läs Fleischers blogg här.

OBS!! Start kl. 17.30 denna gång!

 

Plats: Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17-19.

 

Fritt inträde & alla välkomna!


Väitös: 5.9. YTM Saana Jukola (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, filosofia)

Alkamisaika: lauantai 05. syyskuuta 2015, 12.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

 

YTM Saana Jukolan filosofian väitöskirjan ”On the conditions for objectivity: How to avoid bias in socially relevant research” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PhD, apulaisprofessori Endla Lohkivi (Tarton yliopisto) ja kustoksena akatemiatutkija Miira Tuominen(Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Mitä lääketieteellisen tutkimuksen, ravitsemustieteen tai ilmastotieteen objektiivisuus oikeastaan on ja mitkä ovat sen saavuttamisen ehdot? Näitä kysymyksiä Jukola tarkastelee tieteenfilosofian alan väitöskirjassaan.


Lisätietoa: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/08/tapahtuma-2015-08-07-11-00-38-655815