Tapahtumat toukokuulle 2012

D E G R O W T H – S E M I N A A R I
Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, sali 309
tiistaina 29. 5. 2012, n. klo 18.oo alkaen (Karl Marx-seuran vuosikokouksen jälkeen.)

Keskustelu degrowthista – joka voitaisiin ehkä suomentaa ”kohtuutaloudeksi”; aiemmin puhuttiin nollakasvusta – on viime aikoina voimistunut ympäristö- ja energiaongelmien jatkuvasti kärjistyessä.

Puhujina Otto Bruun  sekä pari kommenttipuheenvuoron esittäjää. Seminaarin puhujista Otto Bruun on tunnettu ympäristöaktivisti ja tutkija Turun yliopistossa ja mm. yksi Immateriaalitalous – kapitalismin uusin muoto-teoksen (2009) kirjoittajista. Bruun arvioi esitelmässään niitä tapoja, joilla vihreäksi kapitalismiksi kuvatut pääoman kasautumisen tavat yrittävät ylittää ja sisäistää ekologisen kriisin ulottuvuuksia. Samalla synnytetään uusia pääoman kasautumisen
mahdollisuuksia ja alueita. Näitä ovat ekosysteemipalvelut, geneettisen kasvimateriaalin patentointi ja muokkaaminen sekä korostuneet tuotantovaatimukset viljelyskelpoiselle maalle mitattavan rahallisen ja "resurssitehokkaan" hyödyn tuottamiseksi kaikkialla maailmassa (biopolttoaineiden, ruoantuotannon ja suojeluvyöhykkeiden yhdistämiseksi). Finansialisiaatio ja läpihyödykkeistyminen ovat
muuttumassa perustavaksi tavaksi suhtautua esimerkiksi veteen, maahan ja metsään. Sama koskee yleensä ekosysteemipalveluita, joita on alettu yhä aktiivisemmin tuottaa. Esityksessä tarkastellaan, minkälaisia vaatimuksia tai polkuja marxilaiselle tutkimukselle ja kapitalismianalyysille ”vihreän kapitalismin” aikakausi asettaa.

Seminaari on avoin kaikille.

Miten yhdessä improvisoidut esitykset ovat mahdollisia?
Tiistaina 29.5. kello 13-16, Helsingin Yliopiston päärakennus, Auditorio XIV.

Tieteenfilosofi Mark Risjord Emory Universitystä puhuu tiistaina 29.5. Helsingin yliopistolla aiheesta "Improvised joint performance". Hänen esitelmänsä jälkeen humanististen alojen tutkijoista koostuva paneeli keskustelee aiheesta omien alojensa näkökulmista. Paneeliin kuuluvat folkloristiikan dosentti ja yliopistonlehtori Pertti Anttonen, tutkija Marja Etelämäki suomen kielen oppiaineesta sekä musiikkitieteilijä ja muusikko Heli Reimann. Puheenjohtajana toimii professori Petri Ylikoski.

Tilaisuus aloittaa sarjan keskusteluja, joiden tavoitteena on luoda siltoja humanistisen tutkimuksen kannalta relevanttien tieteenfilosofisten keskustelujen ja eri humanististen alojen omien teoreettisten keskustelujen välille.

Professori Risjord on Helsingissä Yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikön vieraana. Hän tiivistää esitelmänsä aiheen seuraavasti:

"This essay starts from a critique of the literature on joint action, arguing that all of the contemporary views share assumptions that make improvised joint performance impossible. The essay then argues for a different way of conceptualizing intentions-in-action that permits such intentions to be joint, not individual. The central example concerns jazz performance."

Tilaisuus on englanninkielinen ja kaikille avoin. Ilmoittautumisia pyydetään osoitteeseen inkeri.koskinen at helsinki.fi.

- - -

How is improvised joint performance possible?
Tuesday 29.5. at 13-16, University main building, Unioninkatu 34 (Senate Square side), Auditorium XIV.

Professor Mark Risjord, a philosopher of science from Emory University, is giving a lecture on "Improvised joint performance" on Tuesday 29.5. at 13.00. His talk is followed by a panel discussion, with researchers from different humanistic disciplines commenting on the subject. The panelists are Adjunct Professor and University Lecturer in Folklore Studies Pertti Anttonen; Researcher, Finnish Language, Marja Etelämäki; and Musicologist and Musician Heli Reimann. Professor Petri Ylikoski will chair the discussion. This will be the first in a series of interdisciplinary events that gather together researchers from the Faculty of Arts, and philosophers of science interested in the humanities.

Professor Risjord is visiting Helsinki as a guest of the Finnish Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences. He summarizes the main thesis of his talk as follows: "This essay starts from a critique of the literature on joint action, arguing that all of the contemporary views share assumptions that make improvised joint performance impossible. The essay then argues for a different way of conceptualizing intentions-in-action that permits such intentions to be joint, not individual. The central example concerns jazz performance."

The event is open to everyone. Please notify your intention to participate by sending an email to inkeri.koskinen at helsinki.fi.

Two Lectures on Linguistic and Social Philosophy by Professor John R. Searle

John R. Searle, Willis S. and Marion Slusser Professor of the Philosophy of Mind and Language, University of California, Berkeley, will present two public lectures in Finland in May 2012:

How To Derive ´Ought´ from ´Is´? on Monday, May 21st, at 10 A.M. and

Language and Social Ontology on Tuesday, May 22nd, at 10 A.M.

at the Small Hall of the Main Building of the University of Helsinki (= Pieni juhlasali,
Fabianinkatu 33, 4th floor).

On Monday and Tuesday starting at 1.30 P.M., there will also be a small seminar on professor Searle´s linguistic and social philosophy, with papers presented by members of the Searle reading circle, to be then commented by professor Searle.

Professor Searle´s visit to Finland is made possible by the grant awarded by the Finnish Cultural Foundation, and his lecture on Tuesday morning will be the 15th Yrjö Reenpää lecture. Professor Searle´s morning lectures are open to public, as are the afternoon seminar sessions. No entrance fee. Welcome!

http://philosophy.berkeley.edu/people/detail/18

More information may be obtained from:

Raimo Siltala
Professor in Jurisprudence,
University of Turku
& Adjunct Professor (Privatdozent) in Jurisprudence,
University of Helsinki
raimo.siltala at utu.fi,
raimo.siltala at helsinki.fi

Two Lectures on Linguistic and Social Philosophy by Professor John R. Searle

John R. Searle, Willis S. and Marion Slusser Professor of the Philosophy of Mind and Language, University of California, Berkeley, will present two public lectures in Finland in May 2012:

How To Derive ´Ought´ from ´Is´? on Monday, May 21st, at 10 A.M. and

Language and Social Ontology on Tuesday, May 22nd, at 10 A.M.

at the Small Hall of the Main Building of the University of Helsinki (= Pieni juhlasali,
Fabianinkatu 33, 4th floor).

On Monday and Tuesday starting at 1.30 P.M., there will also be a small seminar on professor Searle´s linguistic and social philosophy, with papers presented by members of the Searle reading circle, to be then commented by professor Searle.

Professor Searle´s visit to Finland is made possible by the grant awarded by the Finnish Cultural Foundation, and his lecture on Tuesday morning will be the 15th Yrjö Reenpää lecture. Professor Searle´s morning lectures are open to public, as are the afternoon seminar sessions. No entrance fee. Welcome!

http://philosophy.berkeley.edu/people/detail/18

More information may be obtained from:

Raimo Siltala
Professor in Jurisprudence,
University of Turku
& Adjunct Professor (Privatdozent) in Jurisprudence,
University of Helsinki
raimo.siltala at utu.fi,
raimo.siltala at helsinki.fi

Kehotietoisuus - Monitieteinen seminaari
Tampereen yliopisto, Pinni B3116
Perjantaina 18.5.2012

Seminaarissa tutkitaan sitä, miten kehotietoisuuden teema suhtautuu psykologian,
filosofian, psykiatrian, psykoanalyysin, ja kasvatustieteen tutkimukseen. Puhujat esittävät kuinka kehotietoisuutta tarkastellaan erityisesti tietoisuustaitojen
tutkimuksessa. Kehotietoisuuden teemaa sovitetaan myös perinteisemmän psykologian ja fenomenologian kehyksiin.

11.00 Avaussanat:
Timo Klemola (Filosofian yksikkö) ja Antti Saari (Kasvatustieteiden yksikkö)

11.15 Ilmari Kortelainen (filosofia, Tampereen yliopisto): Lyhyt johdanto: Kehotietoisuuden tarkkailu filosofisena harjoituksena

11.45 Raimo Lappalainen (professori, psykologia, Jyväskylän yliopisto): Tietoisuustaidot hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmasta

12.30 Lounas (maksettu puhujille) yliopiston kabinetissa

13.45 Tapio Malinen (psykologia, psykoterapia, Helsingin psykoterapiainstituutti):
Buddhalainen psykologia ja tietoisuustaito

14. 30 Joona Taipale (filosofia, Helsingin yliopisto): Kehollinen itsetietoisuus ja sen vääristymät: Fenomenologinen näkökulma

15.15 Kahvit (tarjoillaan seminaarihuoneen eteen)

15.30 Antti Saari ja Jani Pulkki (kasvatustiede, Tampereen yliopisto): Kontemplatiivinen pedagogiikka

16.15 Loppukeskustelu

17.15 Illallinen (maksettu puhujille) Ravinteli Berthassa (Rautatienkatu 14)
http://www.bertha.fi

Järjestäjät:
Monitieteinen työryhmä ”Kehotietoisuus, itsekasvatus ja vuorovaikutus” ja Tampereen
yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö ja filosofian yksikkö:
Antti Saari KT, Tampereen yliopisto, kasvatustieteet
Timo Klemola FT, Tampereen yliopisto, filosofi mindfulness -kouluttaja
Ilmari Kortelainen FM, Tampereen yliopisto, filosofia
Jani Pulkki KM, Tampereen yliopisto, kasvatustieteet
Sanna Rikala YTM, Tampereen yliopisto, sukupuolentutkimus
Mikko Väänänen FM, Jyväskylän yliopisto, filosofia
Tiedustelut: ilmari.kortelainen at uta.fi tai antti.w.saari at uta.fi
Vallaton yhteiskunta - seminaari anarkismista
PE 18.5.2012 10.15 - 17.00
Tampereen Yliopisto, Pinni B -rakennus, sali 1097

Seminaari tuo yhteen anarkismin tutkijoita, toimijoita ja aiheesta kiinnostuneita.
Anarkismi on yksi kuuluisimmista poliittisista filosofioista. Paradoksaalisesti se on samaan aikaan myös yksi heikoimmin tunnetuista.

Anarkistinen ajattelu ja toiminta elää kuitenkin edelleen, puolitoista vuosisataa liikkeen syntymän jälkeen. Sen vaikutuksia on voinut nähdä etenkin vastakulttuureissa ja yhteiskunnallisissa liikkeissä, tuoreena esimerkkinä indignados- ja occupy-liikkeet.

Anarkistinen toiminta, keskustelu ja pohdinta on Suomessakin mennyt
eteenpäin viime vuosina. Tämän kehityksen innoittamana järjestetään Tampereella seminaari, joka tuo yhteen anarkismin tutkijoita ja toimijoita sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita.

Ohjelma:

10.15-11.00
Aki Lemmetyinen: Ei kannata tapella pelkistä hypoteeseista: anarkistinen
syntesismi
11.00-11.45
Mari Väänänen: Anarkistinen feminismi - voiko siitä puhua ääneen?

11.45-12.45
Lounastauko

12.45-13.30
Antti Salminen: Ei-minkään kumous. Juutalais-saksalainen anarkismi 1900-luvun alussa
13.30-14.15
Tere Vadén: Primitivismi ja post-anarkismi: se on mahdollista14.15-14.45
Kahvitauko

14.45-15.30
Mari Kuukkanen: Anarkismin politiikat
15.30-16.15
Olli Tammilehto: Anarkismin arkipäiväisyys
16.15-17.00
Loppukeskustelu
***

Lisätietoja:
Antti Salminen, antti.e.salminen at uta.fi

FILOSOFISET VIIKOT 2012 Kirjakauppa Kirjassa 7.-19.5.2012


Maanantaina 7.5.klo 17–19 Kirjakauppa Kirjassa

Spinozan käytännöllinen filosofia

Eetu Viren puhuu suomentamastaan Gilles Deleuzen teoksesta Spinoza. Käytännöllinen filosofia. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Markku Koivusalo.


Tiistaina 8.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Husserl ja kriisi

Keskustelemassa dosentti Mirja Hartimo, FM Simo Pulkkinen ja FT Juha Himanka, keskustelun vetäjänä FT Jussi Backman


Keskiviikkona 9.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Hegel – Henki ja elämä

Hegel-tutkijat sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen ja filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg keskustelevat HegelinHengen fenomenologiastasekä Hegelin merkityksestä yleisemminkin.


Perjantaina 11.5. klo 17.15–19 Kirjakauppa Kirjassa

Badioun haaste – filosofia, politiikka, uskonto

Alain Badiou -paneelissa mukana Janne Kurki, Mika Ojakangas sekä Janne Porttikivi. Tilaisuutta luotsaa Kimmo Kallio


Maanantaina 14.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Ulysseksen kääntäjä Leevi Lehto puhuu aiheesta James Joyce – 1900-luvun hegeliläisin kirjailija


Tiistaina 15.5. klo 17–19

Eksistentialistista etiikkaa à la Simone de Beauvoir

Erika Ruonakoski puhuu suomentamastaan Simon de Beauvoirin teoksesta Moniselitteisyyden etiikka. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Merja Hintsa.


Keskiviikkona 16.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Antti Salminen & Jarkko S. Tuusvuori puhuvat Heinrich Heinen kirjasta Romantiikan koulu ja romanttisesta perinteestä laajemmin.Kirjakauppa Kirjassa viikkojen aikana runsaasti uutta ja kiinnostavaa filosofista kirjallisuutta!VAPAA PÄÄSY.

 


FILOSOFISET VIIKOT 2012 Kirjakauppa Kirjassa 7.-19.5.2012


Maanantaina 7.5.klo 17–19 Kirjakauppa Kirjassa

Spinozan käytännöllinen filosofia

Eetu Viren puhuu suomentamastaan Gilles Deleuzen teoksesta Spinoza. Käytännöllinen filosofia. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Markku Koivusalo.


Tiistaina 8.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Husserl ja kriisi

Keskustelemassa dosentti Mirja Hartimo, FM Simo Pulkkinen ja FT Juha Himanka, keskustelun vetäjänä FT Jussi Backman


Keskiviikkona 9.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Hegel – Henki ja elämä

Hegel-tutkijat sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen ja filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg keskustelevat HegelinHengen fenomenologiastasekä Hegelin merkityksestä yleisemminkin.


Perjantaina 11.5. klo 17.15–19 Kirjakauppa Kirjassa

Badioun haaste – filosofia, politiikka, uskonto

Alain Badiou -paneelissa mukana Janne Kurki, Mika Ojakangas sekä Janne Porttikivi. Tilaisuutta luotsaa Kimmo Kallio


Maanantaina 14.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Ulysseksen kääntäjä Leevi Lehto puhuu aiheesta James Joyce – 1900-luvun hegeliläisin kirjailija


Tiistaina 15.5. klo 17–19

Eksistentialistista etiikkaa à la Simone de Beauvoir

Erika Ruonakoski puhuu suomentamastaan Simon de Beauvoirin teoksesta Moniselitteisyyden etiikka. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Merja Hintsa.


Keskiviikkona 16.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Antti Salminen & Jarkko S. Tuusvuori puhuvat Heinrich Heinen kirjasta Romantiikan koulu ja romanttisesta perinteestä laajemmin.Kirjakauppa Kirjassa viikkojen aikana runsaasti uutta ja kiinnostavaa filosofista kirjallisuutta!VAPAA PÄÄSY.

 


FILOSOFISET VIIKOT 2012 Kirjakauppa Kirjassa 7.-19.5.2012


Maanantaina 7.5.klo 17–19 Kirjakauppa Kirjassa

Spinozan käytännöllinen filosofia

Eetu Viren puhuu suomentamastaan Gilles Deleuzen teoksesta Spinoza. Käytännöllinen filosofia. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Markku Koivusalo.


Tiistaina 8.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Husserl ja kriisi

Keskustelemassa dosentti Mirja Hartimo, FM Simo Pulkkinen ja FT Juha Himanka, keskustelun vetäjänä FT Jussi Backman


Keskiviikkona 9.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Hegel – Henki ja elämä

Hegel-tutkijat sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen ja filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg keskustelevat HegelinHengen fenomenologiastasekä Hegelin merkityksestä yleisemminkin.


Perjantaina 11.5. klo 17.15–19 Kirjakauppa Kirjassa

Badioun haaste – filosofia, politiikka, uskonto

Alain Badiou -paneelissa mukana Janne Kurki, Mika Ojakangas sekä Janne Porttikivi. Tilaisuutta luotsaa Kimmo Kallio


Maanantaina 14.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Ulysseksen kääntäjä Leevi Lehto puhuu aiheesta James Joyce – 1900-luvun hegeliläisin kirjailija


Tiistaina 15.5. klo 17–19

Eksistentialistista etiikkaa à la Simone de Beauvoir

Erika Ruonakoski puhuu suomentamastaan Simon de Beauvoirin teoksesta Moniselitteisyyden etiikka. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Merja Hintsa.


Keskiviikkona 16.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Antti Salminen & Jarkko S. Tuusvuori puhuvat Heinrich Heinen kirjasta Romantiikan koulu ja romanttisesta perinteestä laajemmin.Kirjakauppa Kirjassa viikkojen aikana runsaasti uutta ja kiinnostavaa filosofista kirjallisuutta!VAPAA PÄÄSY.

 


FILOSOFISET VIIKOT 2012 Kirjakauppa Kirjassa 7.-19.5.2012


Maanantaina 7.5.klo 17–19 Kirjakauppa Kirjassa

Spinozan käytännöllinen filosofia

Eetu Viren puhuu suomentamastaan Gilles Deleuzen teoksesta Spinoza. Käytännöllinen filosofia. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Markku Koivusalo.


Tiistaina 8.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Husserl ja kriisi

Keskustelemassa dosentti Mirja Hartimo, FM Simo Pulkkinen ja FT Juha Himanka, keskustelun vetäjänä FT Jussi Backman


Keskiviikkona 9.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Hegel – Henki ja elämä

Hegel-tutkijat sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen ja filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg keskustelevat HegelinHengen fenomenologiastasekä Hegelin merkityksestä yleisemminkin.


Perjantaina 11.5. klo 17.15–19 Kirjakauppa Kirjassa

Badioun haaste – filosofia, politiikka, uskonto

Alain Badiou -paneelissa mukana Janne Kurki, Mika Ojakangas sekä Janne Porttikivi. Tilaisuutta luotsaa Kimmo Kallio


Maanantaina 14.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Ulysseksen kääntäjä Leevi Lehto puhuu aiheesta James Joyce – 1900-luvun hegeliläisin kirjailija


Tiistaina 15.5. klo 17–19

Eksistentialistista etiikkaa à la Simone de Beauvoir

Erika Ruonakoski puhuu suomentamastaan Simon de Beauvoirin teoksesta Moniselitteisyyden etiikka. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Merja Hintsa.


Keskiviikkona 16.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Antti Salminen & Jarkko S. Tuusvuori puhuvat Heinrich Heinen kirjasta Romantiikan koulu ja romanttisesta perinteestä laajemmin.Kirjakauppa Kirjassa viikkojen aikana runsaasti uutta ja kiinnostavaa filosofista kirjallisuutta!VAPAA PÄÄSY.

 


Dear Colleagues and Friends,

On behalf of the Academy of Finland research project Knowledge Formation and Epistemic Connections it is my great pleasure to invite you to attend the International Symposium Life, Process and Philosophy to be held in Helsinki 11–12 May 2012. The aim of the symposium is both to develop contemporary analyses of the work of A. N. Whitehead (1861–1947) and to introduce his philosophy to a wider academic and intellectual audience in Finland. Some of the most creative developments in e.g. metaphysics, philosophy of science, aesthetics and social theory in recent years have been inspired by Whitehead’s work, and hence this “introduction” is very timely.

You are warmly welcome to listen to the six internationally acclaimed authorities on Whitehead’s philosophy (Isabelle Stengers, Steven Shaviro...) and their expert commentators (Sami Pihlström, Turo-Kimmo Lehtonen...), and to contribute to the discussions.

Please go to our website to register:

http://congress.utu.fi/lpp2012/index.php

Yours sincerely, Seppo Poutanen

FILOSOFISET VIIKOT 2012 Kirjakauppa Kirjassa 7.-19.5.2012


Maanantaina 7.5.klo 17–19 Kirjakauppa Kirjassa

Spinozan käytännöllinen filosofia

Eetu Viren puhuu suomentamastaan Gilles Deleuzen teoksesta Spinoza. Käytännöllinen filosofia. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Markku Koivusalo.


Tiistaina 8.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Husserl ja kriisi

Keskustelemassa dosentti Mirja Hartimo, FM Simo Pulkkinen ja FT Juha Himanka, keskustelun vetäjänä FT Jussi Backman


Keskiviikkona 9.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Hegel – Henki ja elämä

Hegel-tutkijat sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen ja filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg keskustelevat HegelinHengen fenomenologiastasekä Hegelin merkityksestä yleisemminkin.


Perjantaina 11.5. klo 17.15–19 Kirjakauppa Kirjassa

Badioun haaste – filosofia, politiikka, uskonto

Alain Badiou -paneelissa mukana Janne Kurki, Mika Ojakangas sekä Janne Porttikivi. Tilaisuutta luotsaa Kimmo Kallio


Maanantaina 14.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Ulysseksen kääntäjä Leevi Lehto puhuu aiheesta James Joyce – 1900-luvun hegeliläisin kirjailija


Tiistaina 15.5. klo 17–19

Eksistentialistista etiikkaa à la Simone de Beauvoir

Erika Ruonakoski puhuu suomentamastaan Simon de Beauvoirin teoksesta Moniselitteisyyden etiikka. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Merja Hintsa.


Keskiviikkona 16.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Antti Salminen & Jarkko S. Tuusvuori puhuvat Heinrich Heinen kirjasta Romantiikan koulu ja romanttisesta perinteestä laajemmin.Kirjakauppa Kirjassa viikkojen aikana runsaasti uutta ja kiinnostavaa filosofista kirjallisuutta!VAPAA PÄÄSY.

 


Vierailuluento ja keskustelutilaisuus: Hayden White

Emeritusprofessori HAYDEN WHITEN vierailuluento "History-Literature-Fiction/Fact-Ideology", keskiviikkona 9.5. klo 15–18 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa, Hallituskatu 1, Helsinki

Luennon jälkeen ohjelmassa on suomalaisten tutkijoiden kommenttipuheenvuoroja ja keskustelua. Puheenjohtajana toimii professori Bo Stråth.

Klo 18–19 SKS:n vastaanotto samassa paikassa.

Tilaisuus on yleisölle avoin, ei ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa!

Järjestäjät:
The Research Project Europe 1815–1914
Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS, Helsingin yliopisto
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura


Tietoja Hayden Whitesta  (pdf)
(http://www.helsinki.fi/erere/pdfs/Hayden%20White_bio.pdf )

Tiedustelut:
Kirsi Keravuori / SKS <kirsi.keravuori at finlit.fi> puh. 0201 131 287

Hei / Dear all (in English below),

Prof. Philip Kitcher (Columbia) luennoi Helsingin yliopistossa otsikolla "Reconstruction in Philosophy: A Deweyan Program for the Twenty-First Century" 9-11 toukokuuta 2012.

Kurssin järjestää Nordic Pragmatism Network yhteistyössä teoreettisen filosofian
oppiaineen kanssa. Lisätietoa kurssille ilmoittautumisesta, kurssin
suorittamisesta sekä materiaaleista on osoitteessa:

http://www.nordprag.org/nlp2.html

Professor Philip Kitcher (Columbia) will give a set of six lectures with the title "Reconstruction in Philosophy: A Deweyan Program for the Twenty-First Century" at the University of Helsinki in 9-11 May 2012.

The course is organized by the Nordic Pragmatism Network in cooperation with theoretical philosophy at the University of Helsinki. For more information about enrolment, completion and course materials, please see:

http://www.nordprag.org/nlp2.html


Parhain terveisin / Best wishes,
Henrik Rydenfelt

FILOSOFISET VIIKOT 2012 Kirjakauppa Kirjassa 7.-19.5.2012


Maanantaina 7.5.klo 17–19 Kirjakauppa Kirjassa

Spinozan käytännöllinen filosofia

Eetu Viren puhuu suomentamastaan Gilles Deleuzen teoksesta Spinoza. Käytännöllinen filosofia. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Markku Koivusalo.


Tiistaina 8.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Husserl ja kriisi

Keskustelemassa dosentti Mirja Hartimo, FM Simo Pulkkinen ja FT Juha Himanka, keskustelun vetäjänä FT Jussi Backman


Keskiviikkona 9.5. klo 17-19 Kirjasto 10:ssä

Hegel – Henki ja elämä

Hegel-tutkijat sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen ja filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg keskustelevat HegelinHengen fenomenologiastasekä Hegelin merkityksestä yleisemminkin.


Perjantaina 11.5. klo 17.15–19 Kirjakauppa Kirjassa

Badioun haaste – filosofia, politiikka, uskonto

Alain Badiou -paneelissa mukana Janne Kurki, Mika Ojakangas sekä Janne Porttikivi. Tilaisuutta luotsaa Kimmo Kallio


Maanantaina 14.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Ulysseksen kääntäjä Leevi Lehto puhuu aiheesta James Joyce – 1900-luvun hegeliläisin kirjailija


Tiistaina 15.5. klo 17–19

Eksistentialistista etiikkaa à la Simone de Beauvoir

Erika Ruonakoski puhuu suomentamastaan Simon de Beauvoirin teoksesta Moniselitteisyyden etiikka. Tilaisuuden puheenjohtajana ja haastattelijana toimii Merja Hintsa.


Keskiviikkona 16.5. klo 17-19 Kirjakauppa Kirjassa

Antti Salminen & Jarkko S. Tuusvuori puhuvat Heinrich Heinen kirjasta Romantiikan koulu ja romanttisesta perinteestä laajemmin.Kirjakauppa Kirjassa viikkojen aikana runsaasti uutta ja kiinnostavaa filosofista kirjallisuutta!VAPAA PÄÄSY.