Tapahtumat lokakuulle 2012

Jari Jula: Ei-mitään

maalauksia | målningar | Paintings

Galleria Katariina 31.10.18.11.2012


”Ei-mikään on käsitteenä liukas, ymmärrys ei oikein löydä sille luontevaa paikkaa: ei-mikään jonain vaikuttaa paradoksilta ja ei-mikään ei minään tautologialta. Näistä vaihtoehdoista valitsen, Platonia seuraten, paradoksin: ei-mitään on jotain, joka on.


Ei-mitään on hahmotettavissa moninaisesti, kuten vaikkapa tyhjyytenä, josta sitä muun muassa on taiteessa siivilöity esiin. Minulle ei-minkään keskeinen ominaisuus on ajallinen kiinnittymättömyys - kysymys on historiattomasta ja päämäärättömästä hetkestä, sellaisen kokemisesta osana taiteellista prosessia. Ei-mikään on eräänlainen olemisen kantasolu, eriytymätön olemisen tuntu, liike vailla suuntaa.


Voiko kuvailemani kaltaista ei-minkään kokemusta sitten tavoittaa teosta vastaanottaessa, sillä esimerkiksi tulkinta tuo aina mukanaan merkitykset ja ajallisen kiinnittymisen? En oikein tiedä, mutta mikäli on niin, ettei täysipainoista ei-minkään kokemusta voi saavuttaa tarkastelun hetkinä, niin vähintäänkin sen oireita voi teoksesta havaita.


Olen tavoitellut ei-minkään pilkahduksia visuaaliseksi reduktioksi, sulkeistamiseksi, kutsumani metodin avulla. Ajatuksena on maalata pois työhön jatkuvasti prosessissa ilmantuvat aikaan sidotut ja merkityksiin heräävät kuva-aiheet, mitä ei tule sekoittaa esimerkiksi minimalistiseen kaikkien kuvallisten elementtien poissulkemiseen.


Teosten materiaaleina on pääasiassa aineksia, joiden tarkoitus ei yleensä ole näkyä valmiissa maalauksessa vaan mahdollistaa sen näkyminen, kuten pohjusteliimoja, sideaineita ja lakkoja. Lisäksi olen käyttänyt mielestäni luonteeltaan samankaltaisia meikkaustarvikkeita, kuten puutereita, meikkivoiteita ja kynsilakoja. Kynsilakat, myönnettäköön, ovat rajatapaus, mutta emmehän yleensä kehu henkilön kynsilakkoja kauniiksi vaan ylistämme hänen kynsiään. Lisäksi teosten ainesosiin lukeutuvat monimuotoinen lika ja pöly.


Leonardo da Vincin sanotaan inspiroituneen kosteuden ja homeen aikaansaamista jäljistä seinissä, joissa hän näki monimuotoisia maisemia ja hahmoja. Minua kiehtoo hahmoissa ja maisemissa näkyvä seinä.


Kaikesta edellä sanomastani huolimatta en ole tätä näyttelyä tehdessäni tutkinut mitään: olen maalannut. Lopulliset myös näyttelyn syntyyn ja vastaanottamiseen soveltuvat sanat tulevat André Bretonilta:


"Asettukaa niin passiiviseen tai vastaanottavaiseen tilaan kuin voitte. Unohtakaa oma neroutenne, omat kykynne ja kaikkien muiden kyvyt. Ajatelkaa, että kirjallisuus on surullisimpia teitä jotka johtavat minne tahansa. Kirjoittakaa nopeasti, ilman ennalta päätettyä aihetta, niin nopeasti ettei kirjoituksesta jää mitään mieleen ja ettei tule kiusausta lukea sitä uudelleen.”

Jari Jula


• Jari Jula valmistui Turun piirustuskoulusta 1988 ja debytoi samana vuonna WAMissa, Turussa. Hän on siitä lähtien pitänyt aktiivisesti näyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Julan lisensiaatintyö teoreettisessa filosofiassa hyväksyttiin Turun yliopistossa 2006 ja vuodesta 2009 hän on tehnyt tohtoriopintoja Aalto yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa. Jula on Taidemaalariliiton ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen.


• Jari Julan taiteilijatapaaminen sunnuntaina 18.11. klo 14–16.


 

Lisätietoja ja kuvia | Tilläggsinformation och bilder | More information and pictures:

Hannele Nyman, galleristi, näyttelysihteeri |gallerist | Gallery Manager

e-mail: , gsm +358 (0)440 551 678, puh. | tel. +358 (09) 666 677


GALLERIA KATARIINA

Helsingin Taiteilijaseura | Konstnärsgillet i Helsingfors | Helsinki Artists’ Association

Kalevankatu 16 | Kalevagatan 16, 00100 Helsinki | Helsingfors

Avoinna ti–pe 11–17, la–su 12–16| Öppet ti–fr 11–17, lö–sö 12–16 | Open Tue–Fri 11–17, Sat–Sun 12–16

www.helsingintaiteilijaseura.fiLuonnonfilosofian seuran ohjelma syksyllä 2012

Ohjelmamme ovat tavanmukaisesti parillisten viikkojen tiistaina Tieteiden talossa, salissa 505, klo 18.15 -20.00.

18.9.2012 Dos. Tarkko Oksala: Electromediatiivinen kasvatus, haaste tieteelle ja humanismille. Kommentattorina Tkt Viljo Martikainen.

02.10.12 Prof. Uskali Mäki: Tieteitten välisyys, laiminlyöty alue
tieteenfilosofiassa

16.10.12 Prof. Ilkka Hanski:"Miksi lajien kato ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ei kiinnosta ihmisiä?"

30.10.12 PhD  Martti Puohiniemi: Sosiaalipsykologisen arvotutkimuksen historia, nykyisyys ja tulevat haasteet.

13.11.12 TkT Viljo Martikainen: Ymmärryksen ymmärrys. Kommentaattorina
Dos. Tarkko Oksala.

27.11.12  Seuran syykokous ja Emeritusprofessori Stig Stenholmin
esitelmä: Fyysikon pyrkimys totuuteen.

11.12.12 Pikkujoulu: Heikki Mäntylän lyhytfilmejä

yhteystiedot: Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
+358 40 7000 589

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on tiistaina 30.10.2012 klo 18 kulttuuritalo Valveella. Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/
VÄITÖSTILAISUUS

FM Tuomo Lankila väittelee 17.10.2012 klo 12:00 Jyväskylän yliopistossa aiheesta "Proclus, Erototokos and 'the Great Confusion'. Neoplatonist Defense of Polytheistic Piety in Early Byzantine Athens". Väitöstilaisuus järjestetään Historica-rakennuksessa (Seminaarinmäki), salissa H320.

Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Dominic O'Meara (Université de Fribourg) ja kustoksena Taneli Kukkonen (Jyväskylän yliopisto).

Lankila tarkasteli kuinka Prokloksen (412-485) johtama uusplatonistikoulu puolusti monijumalaista perinteistä kreikkalaista uskontoa. Lankila analysoi kristinuskon nousua valta-asemaan varhaisbysanttilaisessa yhteiskunnassa ja korostaa universaalin, pakollisen valtiouskonnon syntyä radikaalina historiallisena katkoksena. Ateenan koulun pakanalliset filosofit kokivat murroksen jyrkkänä ja kuvasivat tilannetta "suureksi sekaannukseksi". Myöhäisantiikissa uskonnollisten arvojen muutokseen liittyi asketismin ihannointi. Seksuaalisuus työnnettiin pyhitetyltä alueelta kielteiseen. Afroditen hahmo nousi näin väistämättä aikakauden uskonnollis-poliittisten kiistojen keskiöön. Osa askeettisesta liikkeestä tähtäsi seksuaalisuuden kaikenpuoliseen tukahduttamiseen ja julisti Afroditen suurimmaksi vihollisekseen.

Proklos torjui helleeniseen uskontoon kohdistuvan moralistisen arvostelun. Hänen systemaattisessa teologiassaan Afrodite esitetään elämän yhdenmukaisimpana ja puhtaimpana "kukkana". Afroditen kultti merkitse hänelle elämän pyhyyden kunnioittamista. Lankila osoittaa, että Proklos omisti jumalattarelle määreitä, jotka muokkasivat Rakkaudensynnyttäjän (Erototokos) verrannolliseksi samaan aikaan kirkon piirissä muotoutuvalle opille Jumalansynnyttäjästä (Theotokos).

Lankila päättelee, että Proklos ja hänen aateveljensä ja -sisarensa jakoivat kuitenkin joiltakin osin vastapuolen arvot. Vaikka Proklos näin sijoittuu aikakauden maltillisen ajattelun piiriin, jossa ymmärretään ruumiillistuneen sielun intohimoja ja pyrkimyksiä, tietty arvojen yhtenäisyys asketismia idealisoivan virtauksen kanssa johti siihen, ettei myöhempi pakanallinen uusplatonismi voinut hyväksyä ja puolustaa kreikkalaisen uskonnon ja mytologian eroottista perinnettä sen täydessä mitassa.

Lankila esittää provokatiivisesti, että Prokloksen seuraajat onnistuivat tuottamaan näennäiskristillisen tekstikorpuksen tarkoituksenaan suojella Prokloksen ajattelun perintöä helleenisen uskonnon uudelleen heräämistä silmällä pitäen, mitä uusplatonistit pitivät syklisen historiakäsityksensä perusteella varmana

Lisätietoja:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/10/tiedote-2012-10-08-12-39-04-132015

tuomo.lankila -at- gmail.com

http://users.jyu.fi/~tukalank/

Luonnonfilosofian seuran ohjelma syksyllä 2012

Ohjelmamme ovat tavanmukaisesti parillisten viikkojen tiistaina Tieteiden talossa, salissa 505, klo 18.15 -20.00.

18.9.2012 Dos. Tarkko Oksala: Electromediatiivinen kasvatus, haaste tieteelle ja humanismille. Kommentattorina Tkt Viljo Martikainen.

02.10.12 Prof. Uskali Mäki: Tieteitten välisyys, laiminlyöty alue
tieteenfilosofiassa

16.10.12 Prof. Ilkka Hanski:"Miksi lajien kato ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ei kiinnosta ihmisiä?"

30.10.12 PhD  Martti Puohiniemi: Sosiaalipsykologisen arvotutkimuksen historia, nykyisyys ja tulevat haasteet.

13.11.12 TkT Viljo Martikainen: Ymmärryksen ymmärrys. Kommentaattorina
Dos. Tarkko Oksala.

27.11.12  Seuran syykokous ja Emeritusprofessori Stig Stenholmin
esitelmä: Fyysikon pyrkimys totuuteen.

11.12.12 Pikkujoulu: Heikki Mäntylän lyhytfilmejä

yhteystiedot: Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
+358 40 7000 589

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on  tiistaina 16.10.2012  klo 18 kulttuuritalo Valveella.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

AID is the new forum for interdisciplinary conversation coordinated, by the Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences, University of Helsinki, Finland.

http://www.helsinki.fi/tint/aid.htm

Pursuing a conversational culture that is both leisurely and rigorous, AID explores disciplinary identities and interdisciplinary relations by focusing on specific topics, viewed from different disciplinary perspectives. You will learn general lessons about interdisciplinarity even though you might not be desperately interested in the topic of
the day.

For future sessions, topics that are being considered include social theory and social ontology, climate change, religion and science, realism, the role of biology in the social sciences, and more. If you have suggestions, please send to <uskali.maki at helsinki.fi>.

Here is the programme for the Autumn 2012 term:

--------

Monday 15 October, 14-16 (place TBA soon)
“Debt and its images: Through the lenses of economics and political science” discussed by Tuomas Malinen and Ville-Pekka Sorsa (University of Helsinki)
[FOR BACKGROUND READINGS, SEE BELOW]


Monday 12 November, 14-16
"Why does mainstream economics appear so autistic to so many? A mere
misunderstanding?" discussed by Heikki Patomäki (Political science, U of Helsinki) and Hannu Vartiainen (Economics, U of Helsinki)

Monday 10 December, 14-16
“Shared histories as an example of the black hole between disciplines, or how to approach people’s experience of history” discussed by Pentti Anttonen (Folkloristics, University of Helsinki) and Jorma Kalela (History, University of Turku)

--------

The speakers of the first session have listed some BACKGROUND READINGS
for those who might want to prepare themselves in this way:

- Graeber, David. 2011. Debt: The First 5000 Years. Melville House.
- Lancaster University Cultural Political Economy Research Centre,
papers for the workshop "On debt":
http://www.lancs.ac.uk/cperc/events/seminars.htm
- de Goede, Marieke. 2004. Repoliticizing financial risk. Economy and
Society, 33(2), 197-217.
- Joe Deville: Debt collection devices: tracing domestic technologies
of affect. http://www.re-public.gr/en/?p=1462.

- Gurley, John and Shaw, E.S. (1955). Financial aspects of economic
development. The American Economic Review, 45(4): 515-538.
-Calderon, Cesar and Liu, Lin (2003). The direction of causality
between financial development and economic growth. Journal of
Development Economics, 72(1): 321-334.
- Sargent, Thomas (2012). Nobel lecture: Unites States then, Europe
now. Journal of Political Economy, 120(1): 1-40.
- Schularik, Moritz and Taylor, Alan M. (2012). Credit booms gone
bust: monetary policy, leverage cycles and financial crises,
1870-2008. American Economic Review, 102(2): 1029-61.


http://www.helsinki.fi/tint/aid.htm

For further information, contact Pekka Mäkelä, pekka.a.makela at helsinki.fi.

Julkista tietoa!

 

Heurekassa lauantaina 13.10.2012 klo 10–18 vietetään tiedejulkaisujen päivää. Esillä on kattavasti kotimaisia alan toimijoita, lisäksi ohjelmassa haastatteluja ja Muistishow.


Tieteentekijöitä haastattelee Paula Havaste, Heurekan tapahtumapäällikkö. Haastateltavina ovat

klo 12.00 Erkki Sironen (HY, antiikin kreikka) – Tapahtuipa kerran kenttätöissä

klo 12.30 Emilia Palonen (politiikasta.fi): Tieto on valtaa – ja politiikkaa

klo 13.00 Minna Autio (Nuorisotutkimus): Tiedon kieli ja käyttö

klo 13.30 Teijo Makkonen (Vastapaino): Kustantaja tiedon asialla

 

Planetaariossa lisäksi Heureka-luento:

klo 14.00–15.00 Virpi Kalakoski (Psykologia): Muistishow

 

Julkaisujen päivystäjät jututettaviksi paikalla koko päivän, tule tarinalle!

Tiedejulkaisujen ohjelmaan on vapaa pääsy, Heurekan näyttelyihin normaalit pääsymaksut. Ohjelman muutokset mahdollisia.

Lisätietoja: Projektisihteeri Minna Nerg; minna.m.nerg at jyu.fi; 044 2900 639.

 

Yhteistyössä Heureka & Tieteen kieli – Vetenskapens språk.

 

Tieteen kieli – Vetenskapens  språk 2012: Janus, Kulttuurintutkimus, Lakimies, Media & viestintä, Naistutkimus, Nuorisotutkimus, niin & näin, Politiikka, Psykologia, Puhe ja kieli, Sosiologia, Teologinen Aikakauskirja, Terra, Tiede & edistys, Tiedepolitiikka, Gaudeamus, Nykykulttuurin julkaisusarja, Vastapaino, Suomen tiedekustantajat ja Suomen tiedetoimittajain liitto.


PLURALITY, VIOLENCE, JUSTICE
The third meeting of the NOS-H research group Gender, Power, Violence (GPV)
12th-14th October 2012
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, 1st Floor,
Seminar Room 136, University of Helsinki

Organized by Sara Heinämaa, Virpi Lehtinen and Hanna Lukkari
Supported by NOS-H, The Finnish Cultural Foundation and the Academy of Finland

PROGRAM (subject to revisions)

October 12: PLURALITY AND ALTERITY

09:00-09:30 Coffee
09:30-09:45 Sara Heinämaa: Opening of the Meeting
09:45-11:15 Sophie Loidolt (Vienna): Arendt's Core Phenomenon of
Actualized Plurality:
Its Transformative Force in Phenomenology and its Relation to Levinas'
Alterity-Ethics
11:15-12:45 Lunch
12:45-13:45 Martina Reuter (Jyväskylä): Arendt and Rawls on the Justification of Civil Disobedience
13:45-14:45 Hanna Lukkari (Helsinki): On Human Rights as Phenomena of the Lifeworld
14:45-15:15 Coffee
15:15-15:45 Sara Heinämaa (Helsinki): On the Future: Arendtian Perspectives
15:45-16:15 Sanna Tirkkonen (Helsinki): Foucault and Tragedy: Rights, Critique and Relation to Self
16:15-17:45 GPV Business Meeting / Free Program

October 13: POWER AND VIOLENCE

09:00-10:30 Lisa Käll (Linköping): Community and Alterity
10:30-11:30 Virpi Lehtinen (Helsinki): On Soldier Embodiment
11:30-13:00 Lunch
13:00-14:00 Gabriel Malefant (Reykjavik, Montreal): Who is the Economic Man?
On Power and Violence by Way of Trade
14:00-15:00 Irina Poleshchuk (Helsinki): The Drama of Self-Becoming: Pain, Justice and Responsibility
15:00-15:30 Coffee
15:30-16:30 General Discussion
16:30-18:00 GPV Business Meeting / Free Program

October 14: JUSTICE

09:30-10:00 Coffee
10:00-11:00 Johanna Oksala (Helsinki): Foucault and the Management of State Violence
11:00-12:00 Robin Schott (Copenhagen): On the Concept of Victim
12:00-13:00 General Discussion and Closing

Program is open for all. No registration required.

Information: virpi.lehtinen(at)helsinki.fi

--
Hanna Lukkari
Doctoral Student in Social and Moral Philosophy
Law in the Changing World - Doctoral Program in Law
Email: hanna.lukkari at helsinki.fi

Jean-Luc Nancy ja Singulaarinen pluraalinen oleminen


Jean-Luc Nancyn Être singulier pluriel (Paris: Galilée, 1996), englanniksi Being Singular Plural (Stanford: Stanford University Press, 2000), on yksi ns. mannermaisen nykyfilosofian, voisi sanoa "postfenomenologisen ontologian" avainteoksia. Nancy esittää kirjassaan vastaväitteen Heideggerin tavalle ajatella olemista (Sein) ja ihmisen olemista (Dasein), ja samalla myös merkittävälle metafysiikan perinteelle, jota Heidegger "destruktiostaan" huolimatta jatkaa. Nancyn mukaan oleminen ei ole yksi, vaan on lähdettävä vakavasti siitä että olevia on monia. Vastaavasti olemista ajatteleva olento ei ole alkuperäisimmillään yksin vaan yhdessä (Dasein on Mitsein, être-là on être-avec). Sen takia kysymys olemisesta on olennaisesti myös kysymys yhteisöstä.


Millainen on Nancyn "singulaarisen pluraalisen olemisen" ajattelu? Miten se liittyy klassisiin ja moderneihin teorioihin olemisesta?


Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Filosofian oppiaine järjestää kollokvion, jossa pohditaan Nancyn ajattelun ontologisia ja eksistentiaalisia panoksia.


Aika: to 11. lokakuuta 2012 klo 10.15 - 18

Paikka: Linna K113, Kalevantie 5, http://www.uta.fi/yhteystiedot/kartalla.html

Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Susanna Lindberg (Susanna.E.Lindberg at uta.fi).


Ohjelma:


10.15 - 11.00 Martta Heikkilä, Monin vedoin: Nancy piirtämisen merkityksestä

11.00 - 11.45 Janne Seppänen, Kuva filosofian ja yhteiskuntateorian rajalla

11.45 - 12.30 Eeva Puumala, Kehollisia kohtaamisia ja koettu poliittinen yhteisö

Lounas

13.30 - 14.15 Anna Tuomikoski, Jean-Luc Nancyn ontologian eetos ja praksis

14.15-15.00 Sami Santanen, Tosiasioita ruumiiden maailmasta

15.00 -15.45 Esa Kirkkopelto, Nancyn näyttämö

tauko

16.00 - 16.45 Marko Gylén (tba, aiheesta vapaus, singulaarinen, pluraalinen)

16.45 - 17.30 Jussi Backman, Nancy, Heidegger ja olemisen ainutkertaisuus


Ensiaskel filosofiaan ja filosofiseen ajattelutapaan

Platon-lukupiirissä keskustellaan Valtion esille nostamista teemoista, arvioidaan Platonin väitteitä ja mietitään niihin liittyviä jatkokysymyksiä. Lukupiiriin osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta filosofiasta. Lukupiiri muodostuu johdantoluennosta ja kuudesta kerrasta, joita varten osallistujien toivotaan lukevan sovitut kohdat.


Lukupiiri kokoontuu maanantaisin klo 17–19 pääkirjaston kokoushuoneessa 1, Café Siriuksen yläkerrassa. Vetäjänä VTM Tuomas Tiainen.

8.10. Johdanto: Eväitä Platonin Valtion lukemiseen (ensimmäinen kirja)

www.turku.fi/Public/default.aspx

Luonnonfilosofian seuran ohjelma syksyllä 2012

Ohjelmamme ovat tavanmukaisesti parillisten viikkojen tiistaina Tieteiden talossa, salissa 505, klo 18.15 -20.00.

18.9.2012 Dos. Tarkko Oksala: Electromediatiivinen kasvatus, haaste tieteelle ja humanismille. Kommentattorina Tkt Viljo Martikainen.

02.10.12 Prof. Uskali Mäki: Tieteitten välisyys, laiminlyöty alue
tieteenfilosofiassa


16.10.12 Prof. Ilkka Hanski:"Miksi lajien kato ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ei kiinnosta ihmisiä?"

30.10.12 PhD  Martti Puohiniemi: Sosiaalipsykologisen arvotutkimuksen historia, nykyisyys ja tulevat haasteet.

13.11.12 TkT Viljo Martikainen: Ymmärryksen ymmärrys. Kommentaattorina
Dos. Tarkko Oksala.

27.11.12  Seuran syykokous ja Emeritusprofessori Stig Stenholmin
esitelmä: Fyysikon pyrkimys totuuteen.

11.12.12 Pikkujoulu: Heikki Mäntylän lyhytfilmejä

yhteystiedot: Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
+358 40 7000 589

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on  tiistaina 2.10.2012 klo 18 kulttuuritalo Valveella.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen  sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan.
Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com