Usein kysyttyjä kysymyksiä


Millaisia artikkeleita Logoksessa on?

Logos sisältää karkeasti ottaen viidenlaisia artikkeleita: artikkeleita filosofisista käsitteistä, käsitteistä filosofisesti, filosofeista, tarkentavia artikkeleita filosofeista ja teoksista. Artikkelit ovat kunkin alan asiantuntijoiden kirjoittamia.

Logos pyrkii neutraaliuteen ja johdattamaan alkuun asiaan tutustumisessa tarjoten kuitenkin myös syventäviä artikkeleita eri aiheista.

 

Voinko kirjoittaa artikkelin Logokseen?

Tietenkin voit, jos olet hyvin perehtynyt johonkin filosofiseen käsitteeseen, ajattelijaan tai teokseen. Artikkelit käyvät läpi vertaisarvion. Vaatimukset artikkeleille ovat, että niiden tulee olla asiantuntevia ja kirjoittajan tulee noudattaa kirjoitusohjeita. Artikkeleista on aina sovittava Logoksen toimittajien kanssa, joten jos olet kiinnostunut kirjoittamaan, ota yhteyttä toimitukseen. Saat samalla myös kirjoittajan ohjeet, joita sinun tulee artikkelissasi seurata.

 

Saanko artikkeleiden kirjoittamisesta palkkion?

Valitettavasti artikkeleiden kirjoittamisesta ei voida maksaa palkkioita. Logos on Suomen filosofisen yhteisön yhteinen projekti ja toivomme, että koko yhteisö osallistuu sen kehittämiseen.

Logos tarjoaa kuitenkin artikkelillesi poikkeuksellisen näkyvän ja vaikutusvaltaisen paikan. Helpon saavutettavuutensa vuoksi Logos-ensyklopedia on usein ensimmäinen julkaisu, josta esimerkiksi filosofian opiskelijat, harrastajat, opettajat ja ammattilaiset, toimittajat ja filosofiasta kiinnostuneet maallikot voivat etsiä asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita filosofisista käsitteistä.

 

Kuinka viittaan artikkeleihin?

Artikkeleita saa tietenkin lainata vapaasti. Lainausten ja viittausten yhteydessä mainitaan seuraavat tiedot: artikkelin kirjoittaja, artikkelin nimi, julkaisun nimi, julkaisija, vuosi, jolloin artikkelia on viimeksi päivitetty, url ja päivämäärä, jolloin tekstiä on konsultoitu. Esimerkiksi:

Kuosmanen, Jaakko, ”Berlin, Isaiah”. Logos-ensyklopedia. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere 2014. Verkossa: filosofia.fi/fi/ensyklopedia/berlin-isaiah [sitaatiopäivämäärä]

 

Voinko rinnakkaistallentaa Logokseen kirjoittamani artikkelin?

Tekijä voi rinnakkaistallentaa Logos-artikkelin lopullisen version esimerkiksi tutkimusorganisaationsa avoimeen julkaisuarkistoon, omalle kotisivulleen tai akateemisiin yhteisöpalveluihin. Tällaisia ovat esimerkiksi Academia.edu, Research Gate tai Philpapers.

Saat tallennettua artikkelin pdf-muodossa seuraavasti: valitse selaimessa ensin "tulosta" ja sitten "tallenna pdf-muodossa". Mikäli julkaisutiedot ja artikkelin lopullinen osoite eivät ilmene tallennuksen kontekstista, tekijää pyydetään lisäämään julkaisutiedot itse artikkeliin esimerkiksi alla olevassa muodossa: 

Kuosmanen, Jaakko, ”Berlin, Isaiah”. Logos-ensyklopedia. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere 2014. Verkossa: filosofia.fi/fi/ensyklopedia/berlin-isaiah