Achrelius, Daniel (1644–1692)

(3.5.1644 - 13.4.1692)

Achrelius, Daniel (1644–1692)


Turun Kuninkaallisen Akatemian opettaja, filosofian apulainen, kaunopuheisuuden professori vuodesta 1679 lähtien, rehtori 1687–1688.

Achrelius oli tunnettu puhetaidostaan latinan kielellä. Hän oli myös tuottelias kirjailija ja julkaisi huomattavan määrän runoteoksia. Achrelius teki luonnontieteitä tunnetuksi Suomessa tieteellisellä pääteoksellaan Contemplationes mundi (1682). Teoksen vapaamielinen sisältö johdatti hänet virkaveljiensä kanssa riitoihin ja häneltä mm. pidätettiin vuodeksi oikeus harjoittaa virkaansa. Achrelius toimi Akatemian rehtorina 1687–1688.

(A. Hultin (1895), Daniel Achrelius. En finsk vitterlekare i slutet av 17:de seklet; R. Sarasti-Wilenius (2000), "Noster eloquendi artifex": D. Achrelius´ Latin speeches and rhetorical theory in seventeenth-century Finland)

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
(Suom. Joonas Leppänen)

 

AINEISTOT

Achrelius Filosofia.fi:n arkistossa

 

VERKKOLÄHTEITÄ